Home ข่าวกิจกรรม งานอีเว้นท์ต่างต่าง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับอำเภอสันป่าตอง จัดโครงการศิลปกรรมชุมชน Chiangmai Street Arts สร้างโอกาสให้คนในชุมชนร่วมกันสร้างสรรค์งานศิลปกรรม

จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับอำเภอสันป่าตอง จัดโครงการศิลปกรรมชุมชน Chiangmai Street Arts สร้างโอกาสให้คนในชุมชนร่วมกันสร้างสรรค์งานศิลปกรรม

-

จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับอำเภอสันป่าตอง จัดโครงการศิลปกรรมชุมชน Chiangmai Street Arts สร้างโอกาสให้คนในชุมชนร่วมกันสร้างสรรค์งานศิลปกรรม เรื่องราวของชุมชนบนพื้นที่สาธารณะ ภายใต้แนวคิด “ร่วมแรง ร่วมใจ สร้างไทยไปด้วยกัน”

วันนี้ (29 ก.ย. 62) ที่ วันศรีนวรัฐ (ทุ่งเสี้ยว) ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล พร้อมด้วย นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการศิลปกรรมชุมชน Chiangmai Street Arts โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในอำเภอสันป่าตอง เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับอำเภอสันป่าตอง ศิลปินแห่งชาติ สถาบันการศึกษา และศิลปินท้องถิ่น ได้จัดทำโครงการศิลปกรรมชุมชน Chiangmai Street Arts ในพื้นที่อำเภอสันป้าตอง ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสให้กับคนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์งานศิลปกรรมชุมชน บนพื้นที่สาธารณะร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ซึ่งผลงานศิลปะที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นจะเป็นงานศิลปกรรมอันน่าภาคภูมิใจ ที่เกิดจากเรื่องราวของชุมชนโดยคนในชุมชนร่วมเป็นจ้าของ และเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างจิตสำนึกแห่งการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาชุมชนให้ดียิ่งขึ้น และนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจย้อนกลับสู่ชุมชน ยิ่งไปกว่านั้น จุดเริ่มต้นนี้จะสามารถพัฒนาสู่พื้นที่ศรษฐกิจทางวัฒนธรรมให้กับชุมชน ด้วยการนำเนื้อหาและความคิดเห็นต่างๆ ของประชาชนมาสร้างสรรค์ร่วมกันให้เป็นงานศิลปะที่จะอยู่กับชุมชนนั้นๆ ตลอดไป ภายใต้แนวคิด “ร่วมแรง ร่วมใจ สร้างไทยไปด้วยกัน” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเข้มแข็งตั้งแต่ระดับรากฐานสู่ระดับประเทศ

จากนั้น นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล และ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ได้เดินเยี่ยมชม กาดก้อม กองเตียว ซึ่งเป็นตลาดพื้นบ้าน จำหน่ายสินค้าพื้นบ้าน พืชผักสวนครัว อาหารพื้นบ้าน สินค้าหัตถกรรม และสินค้าภูมิปัญญา ฯลฯ เพื่อเป็นการอนุรักษ์เอกลักษณ์พื้นบ้าน ให้ลูกหลานและนักท่องเที่ยว หวนระลึกถึงบรรยากาศตลาดเก่าซึ่งหาชมยากในปัจจุบัน โดยเปิดทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

********
ศราวุธ เจิมจันทร์/พยุงศักดิ์ เทพแก้ว ..ภาพ/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
29 กันยายน 2562

หมายเหตุ : ดาวน์โหลดภาพวีดิโอได้ที่ลิงค์
https://drive.google.com/open?id=1Z3Fb_GEkdG8FbzNR7-KG1I0SHPt7hN9O

 

Must Read

ครม.เห็นชอบ ร่างกฎกระทรวงใหม่ ห้ามโค่นต้นยางนา-คุมการสร้างอาคาร ในพื้นที่ 6 ตำบล เชียงใหม่-ลำพูน

ครม.เห็นชอบ ร่างกฎกระทรวงใหม่ ห้ามโค่นต้นยางนา-คุมการสร้างอาคาร ในพื้นที่ 6 ตำบล เชียงใหม่-ลำพูน เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้มีการพิจารณา เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ท้องที่ตำบลวัดเกต ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ ตำบลหนองผึ้ง ตำบลยางเนิ้ง และตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และในท้องที่ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน...
error: Alert: Content is protected !!