Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ "น้องต๊อด" หนุ่มพิการครึ่งท่อน ได้ที่ฝึกงานแล้ว!

“น้องต๊อด” หนุ่มพิการครึ่งท่อน ได้ที่ฝึกงานแล้ว!

-

“น้องต๊อด” หนุ่มพิการครึ่งท่อน ได้ที่ฝึกงานแล้ว! โดยได้พิจารณาเลือกบริษัท โตโยต้านครพิงค์เชียงใหม่ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ ในแผนกช่างยนต์ เป็นสถานที่ฝึกงานซึ่งตรงกับความสามารถและทักษะวิชาสาขาที่เรียน

     จากกรณี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ประสานความช่วยเหลือกับ นักศึกษาพิการครึ่งท่อน จังหวัดเชียงใหม่ที่โพสต์เฟซบุ๊คหาที่ฝึกงาน

ความคืบหน้าล่าสุด เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 62 นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กล่าวว่า หลังจากที่ได้พูดคุยและหารือร่วมกับน้องต๊อด ถึงการตัดสินใจในการเลือกสถานที่ฝึกงาน น้องต๊อดได้พิจารณาเลือกบริษัท โตโยต้านครพิงค์เชียงใหม่ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ ในแผนกช่างยนต์ เป็นสถานที่ฝึกงานซึ่งตรงกับความสามารถและทักษะวิชาสาขาที่เรียน


โดยในวันนี้ได้พาเข้าไปกรอกใบสมัครเพื่อเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกงานของบริษัทดังกล่าวอย่างเป็นทางการ พร้อมเยี่ยมชมและให้น้องต๊อด ทดลองการฝึกปฏิบัติงานจริง ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมีนายอำนาจ เกียรติรุ่งวิไลกุล ผู้จัดการฝ่ายบริการ บริษัท โตโยต้านครพิงค์เชียงใหม่ จำกัด มาร่วมเป็นพี่เลี้ยงและให้คำแนะนำในภาพรวม ก่อนเริ่มฝึกงานจริงในช่วงกลางเดือนตุลาคม 2562 เป็นต้นไป รวมระยะเวลา 1 ปี

ทั้งนี้ กระทรวง พม.โดย กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในฐานะหน่วยงานหลักที่มีภารกิจในการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการ จะทำหน้าที่ช่วยเหลือและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไป

Must Read

“เสียชีวิตกระทันหัน ขณะกำลังออกกำลังกาย” นายแพทย์ไปวิ่งในงานวิ่ง แล้วเสียชีวิตกระทันหัน มารู้จัก โรคหัวใจกำเริบเฉียบพลัน กันเถอะ ป้องกันไว้

"เสียชีวิตกระทันหัน ขณะกำลังออกกำลังกาย" ....วันนี้ (29 พ.ย. 63 ) รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นนายแพทย์ ไปวิ่งในงานวิ่ง แล้วเสียชีวิตกระทันหัน จากโรคหัวใจ / ที่ระยอง งานวิ่งเช่นกัน คนหนึ่งอายุ 30 ปี อีกคน 54 ปี ก็เสียชีวิตทั้งคู่ ขณะกำลังวิ่งเช่นกัน ------- รู้จัก! โรคหัวใจกำเริบเฉียบพลัน เกิดขึ้นได้ทุกที่...
error: Alert: Content is protected !!