เริ่มแล้ว! PEA Kick off จัดระเบียบสายสื่อสารพร้อมกัน 74 จังหวัดทั่วประเทศ

blank

เริ่มแล้ว! PEA Kick off จัดระเบียบสายสื่อสารพร้อมกัน 74 จังหวัดทั่วประเทศ

     PEA เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ โดย นายชีวิน พัฒนคูหะ ผู้อำนวยการ PEA เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ PEA ในสังกัด 6 จังหวัด ประกอบด้วย PEA เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา และแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมดำเนินการจัดงาน Kick off จัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคม รวม 74 จังหวัด ทั่วประเทศ ในวันนี้

blank

       กระทรวงมหาดไทย โดย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ร่วมกับ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ผู้ประกอบกิจการธุรกิจสื่อสาร ดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมที่พาดอยู่บนเสาไฟฟ้าครอบคลุม 74 จังหวัดทั่วประเทศ 4,810 เส้นทาง รวมระยะทาง 9,550 กิโลเมตร โดย PEA กำหนดเส้นทาง วันเวลาดำเนินการและประสานงานให้ผู้ประกอบกิจการธุรกิจสื่อสารดำเนินการสำรวจ พร้อมติดเทปแสดงสัญลักษณ์ (Marking) สายสื่อสารที่มีการใช้งาน ส่วนสายสื่อสารที่ไม่ได้ใช้งานจะรื้อถอนออกทั้งหมด สำหรับการดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสาร PEA ดำเนินการนำสายสื่อสารที่ยังใช้งานบนคอนสื่อสารตามช่องที่กำหนด และบันทึกข้อมูลการพาดสายสื่อสารของบริษัทผู้ให้บริการต่างๆ เพื่อปรับภูมิทัศน์เมืองไทยให้สวยงาม สร้างความปลอดภัย ความมั่นคงในระบบจำหน่าย รองรับการยกระดับประเทศไทย กำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2563

blank

     สำหรับพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ โดย นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และ นายสุพจน์ คำเหลือง ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวรายงาน อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก นายปฎิคม วงษ์สุวรรณ กรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อม ผู้บริหาร PEA หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานเจ้าของสายสื่อสารในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิด ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่