สานฝัน “น้องต๊อด” นศ.พิการครึ่งท่อนหาที่ฝึกงาน ปตท.-โตโยต้า อ้าแขนรับ เจ้าตัวระบุขอเวลาตัดสินใจ

“จุติ” สานฝัน “น้องต๊อด” นศ.พิการครึ่งท่อนได้ที่ฝึกงาน! ปตท.-โตโยต้า อ้าแขนรับ เจ้าตัวระบุขอเวลาตัดสินใจ

      จากกรณี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ประสานความช่วยเหลือกับ นักศึกษาพิการครึ่งท่อน จังหวัดเชียงใหม่ที่โพสต์เฟซบุ๊คหาที่ฝึกงาน

      ล่าสุด ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมองค์กรภาคธุรกิจเอกชน ร่วมหารือพูดคุยกับ “น้องต๊อด” นายชาตรี กรวัชรธาดา อายุ 22 ปี นักศึกษา ปวช. 2 แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ เพื่อหาสถานที่ฝึกงานฝึกงานตามอู่หรือศูนย์บริการซ่อมเครื่องยนต์

     นางธนาภรณ์ กล่าวว่า หลังจากที่ได้ร่วมพูดคุยและหารือร่วมกับน้องต๊อด ในเบื้องต้นทางกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) มีศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัด ที่ส่งเสริมด้านการพัฒนาศักยภาพและอาชีพให้คนพิการในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ที่จัดฝึกสอนอาชีพหลักสูตรต่างๆ มีความยินดีรับเข้าฝึกงานในตำแหน่งผู้ช่วยวิทยากร ในสาขาเครื่องยนต์ขนาดเล็ก ที่ทางศูนย์ฯ ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีความทันสมัยรองรับสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งจะเป็นสาขาใหม่ใน ปี 2563

       รวมถึงได้ประสาน บริษัท โตโยต้านครพิงค์เชียงใหม่ จำกัด ในแผนกช่างยนต์ และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในแผนกศูนย์บริการในเมืองเชียงใหม่ ทั้งนี้ น้องต๊อด ยังอยู่ระหว่างการตัดสินใจและหารืออาจารย์ที่ปรึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่าง เพื่อพิจารณาถึงความสะดวกในการเดินทาง และรองรับสาขาวิชาช่างยนต์ที่เรียนมา อย่างไรก็ตาม ในระยะยาว พก. โดย กระทรวง พม. เตรียมหาหลักสูตรฝึกอาชีพเพื่อพัฒนาต่อยอดทักษะและส่งเสริมการมีงานทำ มีรายได้ เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืนต่อไป