Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ แสนคันต่อวัน! จราจรเชียงใหม่เผย แยกสนามบินรถผ่านมากสุดวันละหนึ่งแสนคัน รองลงมาเป็นแยกศาลเด็กและแยกรินคำ

แสนคันต่อวัน! จราจรเชียงใหม่เผย แยกสนามบินรถผ่านมากสุดวันละหนึ่งแสนคัน รองลงมาเป็นแยกศาลเด็กและแยกรินคำ

-

แสนคันต่อวัน! จราจรเชียงใหม่เผย แยกสนามบินรถผ่านมากสุดวันละหนึ่งแสนคัน รองลงมาเป็นแยกศาลเด็กและแยกรินคำ

     กลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ได้เผยแพร่ข้อมูลปริมาณการจราจรในทางแยกหลักของจังหวัดเชียงใหม่ พบว่าในแต่ละวันที่บริเวณแยกสนามบิน มีปริมาณรถที่ใช้แยกดังกล่างสูงที่สุดอยู่ที่ 105,076 คันต่อวัน อันดับที่ 2 คือแยกศาลเด็ก 91,630 คันต่อวัน อันดับที่ 3 แยกรินคำ 78,983 คนัต่อวัน อันดับที่ 4 แยกข่วงสิงห์  72,312 คันต่อวัน และอันดับที่ 5 แยกหนองประทีป 51,179 คันต่อวัน

Must Read

ปศุสัตว์เชียงใหม่ ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ตรวจเข้มป้องกันการลักลอบนำสุกรเข้ามาในประเทศ

สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่ ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ตรวจเข้มป้องกันการลักลอบนำสุกรเข้ามาในประเทศ วันที่ 11 สิงหาคม 2563 นายพงศ์พัฒน์ ขัตพันธ์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยในการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรยังมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ทำให้ต้องมีการคัดทิ้งและทำลายสุกรไปแล้วกว่า 200 ล้านตัว สร้างความเสียหายต่ออุตสาหกรรมการผลิตสุกรเป็นอย่างมาก และเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน ที่ผ่านมา...
error: Alert: Content is protected !!