Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ แสนคันต่อวัน! จราจรเชียงใหม่เผย แยกสนามบินรถผ่านมากสุดวันละหนึ่งแสนคัน รองลงมาเป็นแยกศาลเด็กและแยกรินคำ

แสนคันต่อวัน! จราจรเชียงใหม่เผย แยกสนามบินรถผ่านมากสุดวันละหนึ่งแสนคัน รองลงมาเป็นแยกศาลเด็กและแยกรินคำ

-

แสนคันต่อวัน! จราจรเชียงใหม่เผย แยกสนามบินรถผ่านมากสุดวันละหนึ่งแสนคัน รองลงมาเป็นแยกศาลเด็กและแยกรินคำ

     กลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ได้เผยแพร่ข้อมูลปริมาณการจราจรในทางแยกหลักของจังหวัดเชียงใหม่ พบว่าในแต่ละวันที่บริเวณแยกสนามบิน มีปริมาณรถที่ใช้แยกดังกล่างสูงที่สุดอยู่ที่ 105,076 คันต่อวัน อันดับที่ 2 คือแยกศาลเด็ก 91,630 คันต่อวัน อันดับที่ 3 แยกรินคำ 78,983 คนัต่อวัน อันดับที่ 4 แยกข่วงสิงห์  72,312 คันต่อวัน และอันดับที่ 5 แยกหนองประทีป 51,179 คันต่อวัน

Must Read

อุตุฯ ประกาศ ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว ตั้งแต่ 22 ต.ค. 63 เป็นต้นไป

อุตุฯ ประกาศ ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว ตั้งแต่ 22 ต.ค. 63 เป็นต้นไป วันที่ 22 ตุลาคม 2563 กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง การเริ่มต้นฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ.2563 ประเทศไทยได้เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2563 โดยลมที่พัดปกคลุมบริเวณ ประเทศไทยที่ระดับความสูง 100...
error: Alert: Content is protected !!