รับบริจาคเลือดด่วน! รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ประสบภาวะขาดแคลนโลหิตหมู่ A

รับบริจาคเลือดด่วน! รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ประสบภาวะขาดแคลนโลหิตหมู่ A

     โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ประสบภาวะขาดแคลนโลหิตหมู่ A จึงขอชวนผู้ที่มีจิตกุศลมาช่วยกันบริจาคเลือดเพื่อผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาด้วยภาวะของโรคที่เกิดจากหลายสาเหตุ มีผู้ป่วยหลายรายที่รอคอยความเมตตาจากท่านด้วยความหวังที่จะหายจากโรคที่เป็นอยู่

      สามารถบริจาคโลหิตได้ที่ห้องรับบริจาคโลหิต  งานธนาคารเลือด ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 053935624 รับบริจาคทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น.

cKfuzn.jpg