ขบวนรถขนสิ่งของบริจาคช่วยเหลือน้ำท่วม จากพี่น้องชาวเชียงใหม่ เดินทางถึงจังหวัดอุบลราชธานีแล้ว

ขบวนรถขนสิ่งของบริจาคช่วยเหลือน้ำท่วม จากพี่น้องชาวเชียงใหม่ เดินทางถึงจังหวัดอุบลราชธานีแล้ว

     วันที่ 25 กันยายน 2562 ขบวนรถขนสิ่งของบริจาค ที่พี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง ได้ร่วมกันบริจาคเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวอุบลราชธานีที่ประสบภัยน้ำท่วมหนัก ได้เดินทางถึงที่จังหวัดอุบลราชธานีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อเตรียมคัดแยกกระจายไปยังพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมต่อไป