หมอกควันกลับมาแล้ว! เชียงใหม่วันนี้พบค่า PM2.5 สูงขึ้น คาดส่วนหนึ่งเป็นอิทธิพลจากภายนอกประเทศ

1612

หมอกควันกลับมาแล้ว! เชียงใหม่วันนี้พบค่า PM2.5 สูงขึ้น คาดส่วนหนึ่งเป็นอิทธิพลจากภายนอกประเทศ

     วันนี้(25 กันยายน 2562) SHIRU : Smoke Haze Integrated Research Unit หรือ หน่วยวิจัยบูรณาการด้านหมอกควัน ได้โพสต์ข้อมูลถึงค่า PM2.5 ในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่าตั้งแต่เมื่อวานและวันนี้มีปริมาณสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งจุดตรวจวัดบางสถานีก็มีค่าเกินมาตรฐานรายวันที่ 50 ug/m3 จึงขอให้ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพด้วย เบื้องต้นคาดว่าน่าจะมีส่วนจากประเทศอื่นด้วย เพราะสองสามวันนี้เราได้อิทธิพลความกดอากาศจากประเทศจีน ซึ่งมีการเผาค่อนข้างเยอะ

     โดยท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลคุณภาพอากาศแบบ real time แต่ละสถานี (AirEnvi) ได้ที่ www.shiru-cmu.org หรือ https://www.cmaqhi.org/ และ https://www.cmuccdc.org/pm25

ข้อมูล :SHIRU : Smoke Haze Integrated Research Unithttps://www.cmaqhi.orghttps://www.cmuccdc.org/pm25

c1AI6P.jpgc1AeXu.jpg
c1AyzZ.jpg
c1AFRI.jpg

c1ALO0.jpgc1AJkR.jpg

Facebook Comments