เริ่มแล้ววันนี้! เปิดลงทะเบียนวันแรก รับเงิน 1,000 บาท โครงการ “ชิม ช้อป ใช้”

27395

เริ่มแล้ววันนี้! เปิดลงทะเบียนวันแรก รับเงิน 1,000 บาท โครงการ “ชิม ช้อป ใช้” โดยจะเปิดให้ลิงทะเบียนวันละ 1,000,000 สิทธิ์

     วันนี้(23 กันยายน 2562) วันแรกของการเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงาร “ชิม ช้อป ใช้” แจกเงิน 1,000 บาท ซึ่งเป็นมาตรกระตุ้นเศรษฐกิจในการอุปโภค บริโภค ซึ่งครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มในประเทศที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป และเป็นมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศและสนับสนุนการใช้จ่ายผ่านระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ (g-Wallet)

blank

โดยมีขั้นตอนง่าย ๆ 4 ขั้นตอน ดังนี้

(1) ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ชิมช้อปใช้.com (จำกัดวันละ 1,000,000 สิทธิ์ จำนวน 10 ล้านคนแรกเท่านั้น) โดยลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 23 ก.ย. – 15 พ.ย. 2562 หรือ จนกว่าสิทธิจะหมด
(2) รอผล SMS ยืนยัน หลังจากการลงทะเบียน ไม่เกิน 3 วันทำการ
(3) หลังจากได้รับ SMS ยืนยันแล้ว ให้ดาวน์โหลดแอปฯ “เป๋าตัง” เพื่อรับสิทธิตามมาตรการ
(4) เดินทางท่องเที่ยวและใช้จ่าย เพื่อรับสิทธิ 2 ต่อ

ต่อที่1 ได้รับสิทธิวงเงิน 1,000 บาทต่อคน เพื่อชื่อสินค้าและบริการกับผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมเท่านั้น ภายใน 14 วันหลังได้รับ SMS ยืนยัน ใ

ต่อที่ 2 “เป่าตัง ช่อง 2” ได้รับ Cash Back สูงสุดร้อยละ 15 ของยอดชำระเงินที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 4,500 บาทต่อคน (วงเงินใช้จ่ายไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน) สำหรับการใช้จ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่ม ที่พัก หรือชื้อสินค้าท้องถิ่น (เช่น สินค้า OTOP สินค้าวิสาหกิจชุมชน ร้าน THAIDEN ร้านธงฟ้าประชารัฐ) ตั้งแต่วันที่ได้รับ SMS จนถึงวันสิ้นสุดมาตรการ ในจังหวัดที่ไม่ใช่จังหวัดที่ตามทะเบียนบ้าน

หมายเหตุ
1.ต้องใช้จ่ายภายใน 14 วัน หลังได้รับสิทธิ หากพ้นกำหนด สิทธิจะถูกยกไปให้กับผู้ที่รอรับสิทธิ์รายต่อไป
2.ต้องใช้จ่ายในจังหวัดที่ไม่ตรงกับทะเบียนบ้าน ในระยะเวลาตั้งแต่ 27 ก.ย. – 30 พ.ย. 62
3.ใช้สิทธิได้ที่ ร้านค้าหรือสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ชิม ช้อป ใช้ เท่านั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม : www.ชิมช้อปใช้.com