ข่าวเชียงใหม่

(เฉพาะข่าวไม่สงวนลิขสิทธิ์) webmaster หรือผู้ดูแลเว็บที่ใด อยากนำข่าวไปลงที่เว็บท่าน เชิญนำ Link ไปติดตั้งได้เลย
เรามีทีมงาน update ข่าวให้ ทั้งข่าวที่ทำมาเอง และข่าวจากสื่อที่เกี่ยวข้อง

(มีให้เลือกถึง 3 วิธีการ เลือกได้ตามถนัด) นำโค้ดนี้ไป แปะ ที่เว็บของท่านได้ หากต้องการข่าว
มีข้อสงสัยใดๆ ติดต่อ Webmaster คลิกที่นี่
--------------------------------------------------------------------
วิธีที่ 1
คือใช้โค้ดแบบ php include (หากเว็บไซต์ท่านเป็น PHP ) ข้อดี ตรงที่จัดหน้าได้ง่าย สวยงามกว่า เข้ากับเว็บท่านได้ดี

เช่น < ?php include (".........ใส่ http://.....................post4a.php"); ?> เป็นต้น
ให้ท่านเปลี่ยนตรง http:// คือ
1. ข่าวประจำวันเชียงใหม่ ใช้ http://www.cm108.com/bbb/post4a.php
2. ข่าวรับสมัครงาน ใช้ http://www.cm108.com/bbb/post5.php
3. ข่าวราชการ ใช้ http://www.cm108.com/bbb/post6.php

วิธีที่ 2 RSS Feed
ใช้ XML หรือ RSS ของข่าวประจำวัน อัปเดททุก 30 นาที คือ
ข่าวประจำวัน http://www.cm108.com/bbb/index.php?act=rssout&id=2
108โพสต์รูป http://www.cm108.com/bbb/index.php?act=rssout&id=3
108แนะนำอาหาร http://www.cm108.com/bbb/index.php?act=rssout&id=4
108อู้จ๋าประจำกำเมือง http://www.cm108.com/bbb/index.php?act=rssout&id=5
กระทู้ล่าสุด CM108 http://www.cm108.com/bbb/index.php?act=rssout&id=1

วิธีที่ 3
คือใช้ Iframe สำหรับเว็บไซต์ทั้ง html หรือ php หรือ asp หรือ ฯลฯ
( ตัวอย่าง ดูที่นี่ )
นำโค้ด HTML ข้างล่างนี้ไปแปะที่เว็บท่านได้เลย
--------------------------------------------------------------------
ข่าวประจำวัน เชียงใหม่

ข่าว ประกาศ รับสมัครงาน

ข่าว ราชการ

Postpic ภาพศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชีวิต และภาพอื่นๆ ที่น่าชม


ท่านสามารถ ปรับแต่ง ความยาว ความกว้างได้ เพื่อความเหมาะสมของเว็บท่าน ปรับได้ที่ width="500" height="300 ในโค้ดนะครับ
สนใจอันไหน เชิญเลือกเอาอันนั้นไปได้เลย หรือจะเอาทั้งหมดก็ไม่ว่ากัน
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตัวอย่าง "ข่าวเด่น ในเชียงใหม่" ที่ท่านสามารถนำไปติดตั้งในเว็บไซต์ของท่านได้

--------------แบบรวมกันทั้งข่าวเด่น และข่าวประจำวัน แบบทูอินวันไปเลย---------------------โค้ด แบบทั้งบน ที่ท่านนำไปติดใน เว็บท่าน เป็นดังนี้


*********** สีดำ ใช้อันนี้ครับ ********โค้ด แบบทั้งบน ที่ท่านนำไปติดใน เว็บท่าน เป็นดังนี้

--------------แบบรวมกันทั้งข่าวเด่น และข่าวประจำวัน แบบทูอินวันไปเลย---------------------โค้ด แบบทั้งบน ที่ท่านนำไปติดใน เว็บท่าน เป็นดังนี้

--------------------เฉพาะข่าวเด่น (แบบข่าว 4 ช่อง) แนวตั้ง---------------------โค้ด แบบข้างบน ที่ท่านนำไปติดใน เว็บท่าน เป็นดังนี้


--------------------เฉพาะข่าวเด่น (แบบข่าว 8 ช่อง) แนวตั้ง---------------------โค้ด ที่ท่านนำไปติดใน เว็บท่าน เป็นดังนี้


--------------------เฉพาะข่าวเด่น (แบบข่าว 4 ช่อง) แนวนอน---------------------โค้ด ที่ท่านนำไปติดใน เว็บท่าน เป็นดังนี้
--------------------เฉพาะข่าวเด่น (แบบข่าว 8 ช่อง) แนวนอน---------------------โค้ด ที่ท่านนำไปติดใน เว็บท่าน เป็นดังนี้


------------------------------------------------------------------

ไม่ต้องเสียเวลา Update เอง เราจะทำการ อัปเดทให้
ทั้ง "ข่าวที่เราทำมาเอง" และข่าวจากสื่อที่เกี่ยวข้อง
ด้วยความร่วมมือกับนักข่าวในเชียงใหม่


เว็บที่นำข่าวไปติดในเว็บมีดังต่อไปนี้