Jump to content
CM108.com ซีเอ็มร้อยแปดดอทคอม
Sign in to follow this  
TNEWS

เปิดให้ชมแล้ว!!! งานต่อนยอน ออน คร๊าฟ สตรีท ณ ชุมชนหัตถกรรมโหล่งฮิมคาว


แชร์เลย

1 post in this topic

เปิดงานต่อนยอน ออน คร๊าฟ สตรีท ณ ชุมชนหัตถกรรมโหล่งฮิมคาว

 

    รองผู้ว่าราชการเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการชุมชนหัตถกรรมโหล่งฮิมคาว ”ต่อนยอน ออน คราฟท์ สตรีท (Tonyon on craft street)” โดยมีการจัดร้านค้าหัตถกรรมชุมชนที่นำวัสดุทางธรรมชาติ ทั้ง “ผ้า ดิน ไผ่ ไม้ โลหะ” และวัสดุเหลือใช้ มาสร้างสรรค์ให้มีเอกลักษณ์อันโดดเด่นในรูปแบบของชุมชน

      ที่ ชุมชนหัตถกรรมโหล่งฮิมคาว บ้านมอญ ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่  นาย คมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการชุมชนหัตถกรรมโหล่งฮิมคาว ”ต่อนยอน ออน คราฟท์ สตรีท (Tonyon on craft street)”  เพื่อนำเสนองานศิลปหัตถกรรมจากภูมิปัญญาชาวบ้าน 

   นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนมาโดยตลอด โดยมุ่งเน้นพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย เพื่อให้สอดรับกับความต้องการของนักท่องเที่ยว แต่ยังคงรักษาจุดเด่นในด้านขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งการจัดงานถนนคนเดินสายวัฒนธรรมของชุมชนโหล่งฮิมคาวนี้ ถือเป็นการการจัดงานที่ตรงกับเป้าหมายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอย่างแท้จริง       โครงการชุมชนหัตถกรรมโหล่งฮิมคาว จัดขึ้นทุกปีในช่วงเทศกาลยี่เป็ง โดยใช้พื้นที่ชุมชนริมแม่น้ำคาวหรือโหล่งฮิมคาวเป็นสถานที่จัดงาน แต่ละปีจะมีรูปแบบการจัดงานที่ต่างกันไป โดยนำเอาเอกลักษณ์ของคนในชุมชนที่ชื่นชอบ และใช้ชีวิตประจำวันแบบเนิบช้า (Slow Life) รักในธรรมชาติและงานศิลปหัตถกรรม มาสร้างสรรค์เป็นผลงานหัตถกรรมให้ได้รับชมและเลือกซื้อ   โดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้ธีมงาน “ต่อนยอน ออนคราฟท์สตรีท : กาดต่อนยอน กินช้าๆ เดินช้าๆ ซื้อขายช้าๆ อู้จากันม่วนๆ” เป็นการสร้างสรรค์งานหัตถกรรมที่สื่อถึงเรื่องราววิถีชุมชน ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ เช่น งานผ้า ดิน ไผ่ ไม้ และวัสดุเหลือใช้ในชุมชน รวมถึงมีการแสดงดนตรี ศิลปวัฒนธรรม งาน Workshop นิทรรศการ ร้านค้าหัตถกรรม อาหารท้องถิ่น และร้านกาแฟ ถือเป็นการสืบสานงานหัตถกรรมเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่น่าสนใจและคู่ควรกับการเที่ยวชมเป็นอย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะช่วยส่งเสริมการลดมลพิษในจังหวัดแล้ว ยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน 

      ทั้งนี้กิจกรรมภายในชุมชนหัตถกรรมโหล่งฮิมคาว เป็นการจัดกิจกรรมในรูปแบบของถนนคนเดินสายวัฒนธรรม ที่ส่งเสริมเอกลักษณ์ และวัฒนธรรมของชุมชน โดยมีการจัดร้านค้าหัตถกรรมชุมชนที่นำวัสดุทางธรรมชาติ ทั้ง “ผ้า ดิน ไผ่ ไม้ โลหะ” และวัสดุเหลือใช้ มาสร้างสรรค์ให้มีเอกลักษณ์อันโดดเด่นในรูปแบบของชุมชน

    นอกจากนี้ยังมีการจัดซุ้มนิทรรศการที่นำเสนอภูมิปัญญาความรู้ และคุณค่างานหัตถกรรมของชุมชน รวมถึงการจัดแสดงภูมิปัญญาเพื่อสืบสานประเพณียี่เป็ง ผ่านการสาธิตการประดิษฐ์กระทง ผางประทีป และโคมยี่เป็ง  อีกทั้งการจัดกิจกรรม Workshop สำหรับนักท่องเที่ยวผู้ที่สนใจในงานหัตถกรรม อาทิเช่น การสร้างสรรค์ศิลปะจากเศษวัสดุเหลือใช้, การปะ ปัก จากเศษผ้า, การจักสานจากไม้ไผ่, การปั้นงานจากดิน และการทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้ เป็นต้น โดยกิจกรรมจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 8 - 12 พฤศจิกายน 2562 ณ ชุมชนโหล่งฮิมคาว บ้านมอญ หมู่ที่ 2 ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

1_1066x800.jpg

2_1066x800.jpg

3_1066x800.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

ตอบด้วยสมาชิก Facebook

Guest
You are commenting as a guest. If you have an account, please sign in.
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×