Jump to content
CM108.com ซีเอ็มร้อยแปดดอทคอม
Sign in to follow this  
ผู้สื่อข่าว CM108 (1)

ประเพณี เดิน -วิ่งการกุศล แม่โจ้-สันทราย ประเพณีรับน้องใหม่แม่โจ้


แชร์เลย

3 posts in this topic

ชาวสันทราย ร่วมสานต่อประเพณี เดิน -วิ่งการกุศล แม่โจ้-สันทราย
ประเพณีรับน้องใหม่แม่โจ้ สร้างสัมพันธ์ชุมชน ที่อบอุ่นประทับใจมายาวนาน

เมื่อ วันที่ 3 สิงหาคม  2559   มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.วิภาต  บุญศรี    วังซ้าย, มูลนิธิพระช่วงเกษตรศิลปการและศิษย์เก่าแม่โจ้  ร่วมกับ  สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้  จัด โครงการประเพณี เดิน – วิ่ง การกุศล แม่โจ้ – สันทราย  ประจำปี 2559 
 
ประเพณี เดิน – วิ่ง การกุศล แม่โจ้ – สันทราย ได้เริ่มมีมาเมื่อครั้งสมัยที่  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต  บุญศรี  วังซ้าย  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงใหม่ (แม่โจ้) เพื่อทดสอบสมรรถภาพความอดทน ของผู้ที่สมัครเข้าเรียนแม่โจ้สมัยนั้น แรกเริ่มเดิมที เป็นการทดสอบวิ่งทน ของนักเรียนที่จะมาเรียนแม่โจ้ โดยวิ่งจากในเมืองมายังแม่โจ้ ถือเป็นคะแนนพิเศษเพิ่มจากการสอบสัมภาษณ์  เพราะผู้ที่จะทำการเกษตรต้องมีร่างกายแข็งแรงและสมบูรณ์ และเป็นการฝึกความอดทน ตามคติพจน์ของ  ศ.ดร.วิภาต  บุญศรี  วังซ้าย ที่ว่า “งานหนักไม่เคยฆ่าคน”  จนทำให้กิจกรรมการ เดิน – วิ่ง การกุศล แม่โจ้ – สันทราย  เกิดเป็นประเพณีขึ้นจวบจนปัจจุบัน และวัตถุประสงค์สำคัญอีกประการของกิจกรรมนี้คือให้นักศึกษาใหม่เข้าเยี่ยมคารวะนายอำเภอสันทราย  ได้แนะนำตัวกับประชาชนชาวอำเภอสันทราย โดยมีประชาชนชาวอำเภอสันทราย  และศิษย์เก่าแม่โจ้ นำอาหาร เครื่องดื่ม ผลไม้ต่าง ๆ มาคอยต้อนรับและให้กำลังใจตลอดเส้นทาง 10.5  กิโลเมตร  ตั้งแต่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จนถึง หน้าที่ว่าการอำเภอสันทราย เป็นบรรยากาศที่อบอุ่น น่ารัก น่าประทับใจ
 
          ในปีการศึกษา 2559 มีนักศึกษาใหม่ ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก จากทุกวิทยาเขต(เชียงใหม่, แพร่ฯ,ชุมพร) เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 5,000  คน  นอกจากนั้น มูลนิธิศาสตราจารย์   ดร.วิภาต  บุญศรี  วังซ้าย,มูลนิธิพระช่วงเกษตรศิลปการและศิษย์เก่าแม่โจ้  ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการจัดกิจกรรม ยังได้จัดให้มีการแข่งขัน  เดิน – วิ่งการกุศล  แม่โจ้ – สันทราย  โดยแบ่งการแข่งขันเป็น 2 ประเภท คือประเภทบุคคลทั่วไป  และประเภทลูกแม่โจ้  โดยรับเกียรติจาก ดร.อำนวย  ยศสุข ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 20 นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นประธานในพิธี โอกาสนี้ยังได้รับเกียรติจากศิษย์เก่าอาวุโส  ศาตราจารย์ ดร.ระพี  สาคริก ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 7 บิดากล้วยไม้ไทย, นายแผ้ว  ดิษเลิศ ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 11 ต้นแบบตัวละครสุภาพบุรุษแม่โจ้ “เสือ กลิ่นสัก” จากภาพยนต์เรื่องร้อยป่า   ได้มาร่วมต้อนรับ ให้โอวาท และให้กำลังนักศึกษาใหม่แม่โจ้ อินทนิลช่อที่ 81 
    สำหรับผลการแข่งขัน มีดังนี้ 
ประเภททั่วไปชาย ได้แก่
ที่ 1 พูลสวัสดิ์. อริยานนท์. 29.52 นาที จากชมรมวิ่งเชียงใหม่ 700 ปี 
ที่ 2 อดิเรก พิณชัย. 30.25. นาที จากเรือนจำกลางเชียงใหม่
ที่ 3  ธงชัย โยชัยเหลี่ยม 30.25  นาที ชมรมล่นเอาม่วน

ประเภททั่วไปหญิง
ที่ 1. พิจิตร  ปองดอง 36.05 นาที จาก ชมรมวิ่งต้นยาง
ที่ 2  สิริกุล มั่นเมือง  38.56  นาที
ที่ 3 สายยนต์. ดอกรัก 41.44  นาที จากชมรมวิ่งต้นยาง

ประเภทน้องใหม่แม่โจ้ ชาย
ที่ 1 นายอภิชาติ. หวังดี. 41.48 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์. แม่โจ้เชียงใหม่
ที่ 2 นายจรินทร์. ทองใส. 45.48 สาขา รัฐศาสตร์ แม่โจ้ ชุมพร
ที่ 3 นายเฉลิมพล. กล้าหาญ 46.08 สาขาพัฒนาการท่องเที่ยว แม่โจ้ เชียงใหม่
ประเภทน้องใหม่แม่โจ้ หญิง
ที่ 1 นส.จิราภรณ์. ปรีคงทุ 58.35 นาทีสาขการตลาด 
ที่ 2 ศศิประภา. สีดาอุบล 1.09.05 นาที. สาขา สถิติ 
ที่ 3 ฤทัยรัตน์. แก้วติน สาขา พืชสวน 1.09.15 นาที
ผู้ชนะประเภทต่างๆ รับถ้วยรางวัลเกียรติยศของ ดร.อำนวย  ยศสุข  นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้  และถ้วยรางวัลเกียรติยศ จากคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย
จากนั้น  รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล  ทองมา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์แม่โจ้ ได้กล่าวฝากตัวนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยในการเข้ามาพำนักในเขตอำเภอสันทรายตลอดระยะเวลาการศึกษา โดยมีนายอดุลย์  ฮวกนิล นายอำเภอสันทราย และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ กล่าวต้อนรับและให้คำแนะนำในการให้บริการต่างๆ ของอำเภอสันทราย 

พัชราภรณ์ นาระทะ ผู้แทนจากกิ่งกาชาดอำเภอสัทราย กล่าวว่า  “ได้ร่วมกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ทุกปี นำอาหาร ขนม มาบริการน้องๆ ซึ่งบรรยากาศอบอุ่นมาก น้องๆ น่ารัก เห็นแล้วชื่นใจ เป็นประเพณีที่ดี และพวกเราก็รอคอยที่จะมาร่วมกิจกรรมนี้ทุกปี”
ด้าน นายอาริยะ  แซ่เอี่ยว “หลิว” นักศึกษาใหม่สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร  เล่าให้ฟังว่า “ผมเป็นคนสุราษฎร์ธานี แต่สอบเข้าเรียนที่แม่โจ้-ชุมพร  มาเชียงใหม่เป็นครั้งแรก เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย  รู้สึกประทับใจมาก  ประทับใจทุกกิจกรรม โดยเฉพาะวันนี้รู้สึกสนุก ได้ออกกำลังกาย ได้รู้จักเพื่อนเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดความสามัคคี มีของกินเยอะแยะ บรรยากาศดีรู้สึกอบอุ่นมากครับ”
ในส่วนของนางสาวศศิธร  วาณี “น้ำ” สาขาพัฒนาการท่องเที่ยว บอกว่า “หนูเป็นคนแม่แตง จ.เชียงใหม่ รู้จักแม่โจ้มานานเคยได้ทำงานเป็นไกด์ชุมชน ร่วมกับพี่ๆ แม่โจ้มาก่อน  เห็นพี่ๆแม่โจ้ทำงานด้วยความเข้มแข็ง ช่วยเหลือ แบ่งปัน  จึงเป็นแรงบันดาลใจให้อยากเข้ามาเรียนที่แม่โจ้  สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ชอบมาก ชอบทุกกิจกรรมเพราะทุกอย่างได้แฝงไปด้วยการสอนให้เราเรียนรู้ ปรับตัวในการใช้ชีวิต  วันนี้สนุกมากค่ะ”

ประเพณี เดิน วิ่ง การกุศล แม่โจ้ – สันทราย  จึงเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง สร้างความรักความสามัคคี สร้างความอดทน  สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชม จนกลายเป็นประเพณีที่ชาวสันทรายรอคอยเพื่อร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ด้วยความยินดี...

 3EGhLe.jpg

ZkEHnu.jpg

0NFiH3.jpg

usIPan.jpg

C8LRPF.jpg

9IrMJj.jpg

dPACE2.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

ตอบด้วยสมาชิก Facebook

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×