Jump to content
CM108.com ซีเอ็มร้อยแปดดอทคอม
Sign in to follow this  
TNEWS

ชมรมตำรวจตระเวนชายแดน จัดงานแสดงคอนเสิร์ตการกุศลครั้งยิ่งใหญ่ เพื่อหารายได้สมทบกองทุนชมรมตำรวจตระเวนชายแดน


แชร์เลย

1 post in this topic

 

 

#ชมรมตำรวจตระเวนชายแดน จัดงานแสดงคอนเสิร์ตการกุศลครั้งยิ่งใหญ่ เพื่อหารายได้สมทบกองทุนชมรมตำรวจตระเวนชายแดนรุ่น 5/2517 ดารารัศมี

ที่ ห้องจัดเลี้ยง ไก่ย่างโคราช สาขาจังหวัดเชียงใหม่ พันตำรวจโทเทวา  ไชยสาร ประธานกองทุนชมรมตำรวจตระเวนชายแดนรุ่น 5/2517 ดารารัศมี เป็นประธานเปิดการแถลงข่าว จัดกิจกรรมการแสดงคอนเสิร์ตการกุศล ร่วมร้อยดวงใจสู่ตำรวจตระเวนชายแดนรุ่น 5/2517 ดารารัศมี โดยมี ร้อยตำรวจตรีวุฒิไกร เลิศลักขณาวัฒน์ ประธานฝ่ายอำนวยการ พันตำรวจเอกเสรี น้อยโต เลขาธิการชมรมฯ พร้อมด้วยสมาชิกกองทุนชมรมตำรวจตระเวนชายแดนรุ่น 5/2 517 ดารารัศมี และสื่อมวลชนที่เดินทางมาร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้จากหลายสำนัก

 

 

 พันนตำรวจโทเทวา  ไชยสาร กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ 1.เพื่อสนับสนุนและสมทบกองทุนสวัสดิการชมรมตำรวจตระเวนชายแดนรุ่น 5/2517 ดารารัศมี ในการช่วยเหลือดูแลสมาชิกและครอบครัวที่เจ็บป่วย ทุพพลภาพและเสียชีวิต 2. เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์วัสดุ ครุภัณฑ์ ในสำนักงานชมรมตำรวจตระเวนชายแดนรุ่น 5/ 2517 ดารารัศมี 3. เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับบุตรหลานของสมาชิกชมรมตำรวจตระเวนชายแดนรุ่น 5/2517 ดารารัศมีที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 4. เพื่อช่วยเหลือสมาชิกชมรมและครอบครัวและประชาชนที่ประสบภัยทางธรรมชาติ ภายในงานจะจัดให้มีการแสดงวงดนตรี โดยพบกับ หลวงไก่อาร์สยาม เต็มวง และชมการแสดงกายกรรมบนฝ่าเท้าจากประเทศฟิลิปปินส์ goodwood Family Show ( ในวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 เวลา 18.00 น.ถึง 22.00 น. ณ สมาคมยูนานเชียงใหม่ ) หลังห้างคอมพลาซ่าติดกับโรงเรียนนานาชาติอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่

พันตำรวจโทเทวา ไชยสาร ประธานกองทุนชมรมตำรวจตระเวนชายแดนรุ่น 5/2517 กล่าวอีกว่า ชมรมตำรวจตระเวนชายแดนรุ่น 5/2517 ได้ก่อตั้งเมื่อปีพศ 2533 ความเป็นมาของสมาชิก ตำรวจตระเวนชายแดนรุ่น 5/2 517 มีตังนี้ ในปี 2517 กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนสั่งการให้กอง กำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ในสังกัดตั้งแต่เขต 1-9 ที่ตั้งอยู่ทั่วประเทศประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพิ่มเติมเข้าสอบแข่งขันเพื่อเข้ารับการฝึกอีกประมาณ 2,000 อัตรา ในส่วนของ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต 5 ได้สมัครสอบแข่งขันที่ค่ายดารารัศมีอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ เข้ารับการฝึกและบรรจุเข้ารับราชการจำนวน 244 นาย ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2517 เป็นต้นมา หลังจากฝึกจบหลักสูตรก็ถูกส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ ของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต 5 ( ในขณะนั้น ) เพื่อนร่วมรุ่นทั้ง 244 นายได้ปฏิบัติหน้าที่เรื่อยมาจน ณ ปัจจุบัน เกษียณอายุราชการแล้วทุกนาย ระหว่างปฏิบัติหน้าที่บางนายก็เสียชีวิตไปจากการปะทะผู้ก่อการร้าย จากอุบัติเหตุ และเจ็บป่วยตามวัย บางนายก็พิการ ทุพพลภาพสูญเสียอวัยวะ จากกับระเบิดของฝ่ายตรงข้าม ปัจจุบันเสียชีวิตไปแล้ว 92 นาย การเสียชีวิตของเพื่อนร่วมรุ่นยังคงทิ้งภาระต่างๆไว้ให้ครอบครัวพ่อแม่ลูกเมียผจญชะตากรรมของชีวิตไปตามลำพัง

 

 

พันตำรวจโท เทวา ไชยสาร กล่าวเพิ่มเติมว่า จากปัญหาดังกล่าวพวกเราจึงได้ก่อตั้งชมรมตำรวจตระเวนชายแดนรุ่น 5/2517 ดารารัศมีขึ้น มาเพื่อดูแลสมาชิกทั้ง 3 กลุ่มได้แก่ 1. กลุ่มเพื่อนร่วมรุ่น 2. กลุ่มกองทุนและสวัสดิการ 3. กลุ่มแม่บ้านและครอบครัวที่สามีเสียชีวิต เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในสังคมและตามอัตภาพ แต่ภาระรับผิดชอบของกลุ่มกองทุนชมรมนับวันก็ยิ่งมากขึ้น เนื่องจากสมาชิกส่วนใหญ่ย่างเข้าสู่วัยชรา ( กลุ่มวัยสูงสุดอายุ 70 ปีกลุ่มวัยต่ำสุดอายุ 64 ปี ) เงินงบประมาณที่สมาชิกเก็บสะสมเข้ากองทุนตั้งแต่เริ่มก่อตั้งได้เริ่มลดลงไม่เพียงพอที่จะให้สวัสดิการดูแลกลุ่มสมาชิกและครอบครัวในอนาคตอันใกล้นี้ได้ คณะกรรมการกองทุนชมรม ตำรวจตระเวนชายแดนรุ่น 5 / 2517 จึงได้มีการประชุมและมีมติให้หาเงินงบประมาณค่าสมทบกองทุน ด้วยการจัดงานคอนเสิร์ตการกุศล โดยใช้ชื่อโครงการว่า ร่วมร้อยดวงใจสู่ตำรวจตระเวนชายแดนรุ่น 5/2517 ดารารัศมีต่อไป

 

 

1_1024x576.jpg

2_1024x576.jpg

3_1024x561.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

ตอบด้วยสมาชิก Facebook

Guest
You are commenting as a guest. If you have an account, please sign in.
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×