Jump to content
CM108.com ซีเอ็มร้อยแปดดอทคอม
Sign in to follow this  
TNEWS

นั่งรถเขียวชมเมือง “Chiang Mai Night Trip” ‘โครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศประวัติศาสตร์เมืองเก่า


แชร์เลย

3 posts in this topic

   เปิดบ้านชมเมืองเชียงใหม่ กิจกรรมนั่งรถเขียวชมเมือง “Chiang Mai  Night Trip”   ‘โครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศประวัติศาสตร์เมืองเก่า

    เครือข่ายเชียงใหม่ เขียว สวย หอม ร่วมกับ กลุ่มผู้ประกอบการชุมชนล่ามช้าง และ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลยัราชภัฎเชียงใหม่  จัดกิจกรรมนั่งรถเขียวชมเมือง Chiang Mai Night Trip ซึ่งการท่องเที่ยวเชียงใหม่ในมุมมองใหม่ๆ วัฒนธรรม และความศิวิไลซ์ที่ลงตัวของเมืองเชียงใหม่

        นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม เชียงใหม่ เขียว สวย หอม ร่วมกับกลุ่มผู้ประกอบการชุมชนล่ามช้าง และ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลยัราชภัฎเชียงใหม่ ร่วมจัดกิจกรรมนั่งรถเขียวชมเมือง “Night Trip”   ‘โครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศประวัติศาสตร์เมืองเก่าเชียงใหม่ ได้พาคณะแขกนักท่องเที่ยวไปรอบ ๆ เขตเมืองเชียงใหม่ ยามค่ำคืน เรียนรู้สาระเกี่ยวกับสถานที่ต่าง ๆ รวมทั้ง เกร็ดข้อมูลบางอย่าง ที่ อาจไม่เคยทราบจากที่ไหนมาก่อน

       ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเปิดมุมมองใหม่ๆ เสน่ห์อย่างหนึ่งของเชียงใหม่ และเป็นการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมและความศิวิไลซ์ที่ลงตัว  พบกับสถาปัตยกรรมของบ้านเมือง ที่มีทั้งกลิ่นอายล้านนา พม่า จีน ไปจนถึงอาคารแบบตะวันตก ในเมืองเชียงใหม่ยังคง เสน่ห์ต่าง ๆ อีกมากมาย ยามค่ำ คืน

          สำหรับ Chiang Mai Night Trip ถือเป็นการเปิดมุมมองการท่องเที่ยวแบบใหม่ นั่งรถชมเมือง เพลิดเพลินกับผู้คน รื่นรมย์ กับแสงไฟยามค่ำคืน  พร้อมฟังเรื่องราวเมืองเชียงใหม่ เมืองที่ถูกขนานนามว่า “กุหลาบแห่งเวียงพิงค์”   ซึ่งเริ่มต้นทริปจากลานหน้าอนุสาวรียส์ามกษตัริย์ อนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้น เพื่อระลึกถึงสามกษตัริย์ ผู้สร้างเมืองเชียงใหม่ และขนานนาม เมืองแห่งความรุ่งเรือง  “นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่” พร้อมการนั่งรถชมความงามของเมืองเก่าเชียงใหม่ 4 แจ่ง  5 ประตูเมือง ที่ยังคงตั้งตระหง่าน ผ่านการร้อยเรื่องราวความเป็นมาของเมืองจากมัคคุเทศน์อาสา เชียงใหม่ เขียว สวย หอม       

      นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวได้เพลิดเพลินกับวิถีของคนเมือง ผ่านเรื่องราวความสัมพันธ์ ระหว่างผู้คนกับกาดเมืองใหม่ และกาดหลวง ซึ่งเป็นตลาดที่สำคัญของเชียงใหม่ มีการค้าขายที่ไม่เคยหลับใหลและยังคงเสน่ห์ความเป็นล้านนาได้อย่างชัดเจน    มีแสงไฟที่ทอดยาวอยู่นสะพานแห่งความรักทอดข้ามแม่น้ำปิง แม่น้ำสายหลักที่หล่อเลี้ยงเมืองเชียงใหม่มายาวนาน   พร้อมเรื่องราวทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมที่มีความแตกต่าง แต่หากอยู่ร่วมกันได้ย่างลงตัว  และการนั่งรถผ่านเชียงใหม่ ไนท์บาซาร์ แหล่งค้าขายสินค้าที่คนทั้งโลกต่างรู้จักดี ชมความงามของแนวกำแพงดิน ที่อดีตเคยเป็นแนวกำแพงอีกชั้นหนึ่งของนครพิงค์เชียงใหม่ โดยได้ออกมาจากแนวกำแพงดินสู่ถนนท่าแพ ถนนแห่งความสว่างไสว หลอดไฟสีส้มนวลสวยงาม ส่องสว่าง ตลอดเส้นทาง ให้เห็นวัดวาอารามที่สำคัญ    สำหรับการจัดChiang Mai Night Trip  ซึ่งเป็นการชมเมืองเชียงใหม่ โดยเครือข่ายเขียว สวย หอม เชียงใหม่ พร้อมทั้งเชิญชวนนักท่องเที่ยวได้มาร่วมสัมผัสเพื่ออรรถรสในการท่องเที่ยว ของเมืองเชียงใหม่ ในมุมมองใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยเห็น

1_400x225.jpg

2_400x225.jpg

3_400x225.jpg

4_400x225.jpg

5_400x225.jpg

6_400x225.jpg

7_400x230.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

ตอบด้วยสมาชิก Facebook

Guest
You are commenting as a guest. If you have an account, please sign in.
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×