Jump to content
CM108.com ซีเอ็มร้อยแปดดอทคอม
Sign in to follow this  
TNEWS

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ร่วมกับ ปางช้างแม่แตง ทำพิธีมอบใบประกาศนียบัตรควาญช้างมืออาชีพ รุ่นที่ 1


แชร์เลย

1 post in this topic

 

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ร่วมกับ ปางช้างแม่แตง ทำพิธีมอบใบประกาศนียบัตรควาญช้างมืออาชีพ รุ่นที่ 1 สำหรับผู้ผ่านการอบรมขั้นสูงกับโรงเรียนควาญช้างจำนวน 30 ราย

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ร่วมกับ ปางช้างแม่แตง จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรควาญช้างมืออาชีพ รุ่นที่ 1 ที่ห้อง Mini Theater ชั้น 4 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยภายในงานได้เชิญวิทยากรผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการดูแลช้างมาร่วมเวทีเสวนา ในหัวข้อ ช้างไทยสู่ช้างโลก เชิดชูวิถีวัฒนธรรมช้างไทยสู่สากลโดยผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ ดร.บุญทา ชัยเลิศ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยฝ่ายอาเซียน ประธานบริหารปางช้างแม่แตง ผู้ริเริ่มโครงการโรงเรียนควาญช้าง น.สพ.ดร.สิทธิเดช มหาสาวังกุล ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสัตวแพทย์ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ดร.นฤมล ศรียานนท์ ผู้ผลิตภาพยนต์สารคดีระดับโลก ผู้กำกับ Elephant in motion ภาพยนตร์สารคดีเชิดชูช้างไทย นายวิทยา ทวีรส เจ้าของปางช้างกมลา จ.ภูเก็ต ปางช้างที่ยึดมั่นในวิถีวัฒนธรรมการเลี้ยงช้างแบบไทย และ ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประธานจัดทำหลักสูตรควาญช้างอาชีพ โดยมีพิธีกรผู้ดำเนินการนำเสวนา โดย อ.สพ.ญ.ดร.ภัคนุช บันสิทธิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

การเสวนาในครั้งนี้เป็นการพูดคุยถึงสถานการณ์การเลี้ยงช้างในปัจจุบัน ซึ่งปัจจุบันนี้ต้องสร้างความเข้าใจให้กับนักท่องเที่ยว เพราะนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่คิดว่านำช้างมาทรมานและใข้แรงงานเกินเหตุ แต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ได้มีการใช้แรงงานช้างเลย จึงจัดตั้งโรงเรียนควาญช้างขึ้นมาเพื่อดูแลช้างอย่างถูกวิธี มีหลักสูครการปรับปรุงบุคลิกภาพของช้าง การสอนควาญช้างให้ดูแลช้างเบื้องต้นในหลักสูตร 3 ระดับ ได้แก่ ชั้นต้น ชั้นกลาง และชั้นสูง มาอบรมให้ถูกวิธี โดยหลักสูตรการอบรมชั้นสูงสามารถปราบช้างตกมันได้ โดยภายในงานมีนักศึกษาเข้าร่วมเสวนาเป็นจำนวนมาก

5003.jpg

5001.jpg

5002.jpg

5004.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

ตอบด้วยสมาชิก Facebook

Guest
You are commenting as a guest. If you have an account, please sign in.
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×