Jump to content
CM108.com ซีเอ็มร้อยแปดดอทคอม
Sign in to follow this  
ผู้สื่อข่าว CM108 (2)

เชียงใหม่ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่จัดกิจกรรมวันรับบัวต้อนรับน้องใหม่


แชร์เลย

1 post in this topic

เชียงใหม่ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่จัดกิจกรรมวันรับบัวต้อนรับน้องใหม่

00118.MTS_000001546.thumb.png.bf6db31572f03aa5259ff039b6f22a70.png
     โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันรับบัว เพื่อสร้างความผูกพันสามัคคีสามัคคี ระหว่างนักเรียนที่เข้าใหม่และนักเรียนเก่าและสร้างความประทับใจในความรักของพี่น้องร่วมสถานศึกษาตลอดจนเพื่อรวมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมชาวบัวของโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ซึ่งกิจกรรม มีการลอดซุ้มปะแป้ง และแจกขนมให้น้องอนุบาลที่เข้าใหม่ ตลอดจนต้อนรับคุณคนครูใหม่ที่เข้ามาสอนอีกด้วย

00082.MTS_000000420.thumb.png.425467194f849a56473d77d5939ea159.png

     ที่บริเวณลานกิจกรรม ภายในโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ได้มีการจัดกิจกรรมวันรับบัวประจำปี 2562 ขึ้นเพื่อสร้างความผูกพันสามัคคีสามัคคีในหมู่คณะระหว่างนักเรียนที่เข้าใหม่และนักเรียนเก่าตลอดจนสร้างความประทับใจในความรักของพี่น้องร่วมสถานศึกษาและเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมชาวบัวของโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 72 ในกิจกรรมประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่กล่าวต้อนรับและให้โอวาท พระสงฆ์ประพรมน้ำมนต์ รับการโปรดดอกไม้จากผู้บริหาร ซึ่งกิจกรรมวันรับบัวเป็นวิถีของชาวบัว ประกอบด้วย นักเรียนใหม่และครูใหม่ พร้อมกันที่บริเวณลานจามจุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ กล่าวให้โอวาท พระสงฆ์ประพรมน้ำพุทธมนต์ ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่โปรยข้าวตอกดอกไม้ เพื่อความเป็นสิริมงคล นักเรียนใหม่ ครูใหม่ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ร่วมกิจกรรม รับน้องสู่อ้อมใจ มอบตุ๊กตาให้น้อง ของสายชั้นอนุบาล 2 บริเวณลานจามจุรี ,กิจกรรม น้อมไหว้บูชา ครูบาเจ้า ,กิจกรรม “ลอดซุ้ม” กิจกรรมมาลัยรักจากใจพี่, กิจกรรม สายสร้อยร้อยใจ ,กิจกรรม “พี่ห่วงใยให้ของเล่น จากนั้นพี่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ส่งน้องกลับเข้าห้องเรียน

00096.MTS_000001410.png

     ด้านนายสวงษ์ ไชยยา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ เปิดเผยว่าในปีการศึกษานี้มีนักเรียนใหม่ ทั้งระดับอนุบาล และระดับประถมศึกษาจำนวน 326 คนและมีครูที่เข้ามารับตำแหน่งใหม่ และครูฝึกสอน 46 คน โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ แล้วทางโรงเรียนยังได้จัดกิจกรรมต้อนรับคุณครูใหม่และครูฝึกสอน ที่เข้ามาสอนในโรงเรียนในปีการศึกษานี้ โดยผู้บริหารโรงเรียนจะนำขบวนคณะครูใหม่ เดินผ่านแถวนักเรียนที่ตั้งแถวรอพร้อมกันนี้ระหว่างเดินผ่านทางคุณครูใหม่ก็ได้ทักทายนักเรียนที่รอต้อนรับพร้อมกับนำขนมแจกให้กับนักเรียนส่วนนักเรียนก็จะปะแป้งให้กับคุณครู หลังจากเสร็จกิจกรรมทั้งนักเรียนและคุณครูจะแยกย้ายกันไปเรียนและสอนหนังสือในห้องของตน

00077.MTS_000000584.png

00083.MTS_000000831.png

00084.MTS_000002649.png

00086.MTS_000001949.png

00097.MTS_000001920.png

00099.MTS_000001558.png

00103.MTS_000001294.png

00109.MTS_000002081.png

00111.MTS_000000436.png

00116.MTS_000000502.png

00122.MTS_000002873.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

ตอบด้วยสมาชิก Facebook

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×