Jump to content
CM108.com ซีเอ็มร้อยแปดดอทคอม
Sign in to follow this  
ผู้สื่อข่าว CM108 (3)

จังหวัดเชียงใหม่เร่งขับเคลื่อน เชียงใหม่เมืองอัจฉริยะ “Smart Nimman”


แชร์เลย

1 post in this topic

จังหวัดเชียงใหม่ เร่งขับเคลื่อน เชียงใหม่เมืองอัจฉริยะ “Smart Nimman” ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่นำร่องโครงการสมาร์ทซิตี้ ระดมแนวคิดของทุกภาคส่วนเพื่อแก้ไขปัญหาทุกด้านให้เป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด

999059089_NewBanner5.jpg.c7e645990bdd240009b2e25e11e58aee.jpg

     วันที่ 27  พ.ค. 62 ที่ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนโครงการเชียงใหม่เมืองอัจฉริยะ “Smart Nimman” พร้อมด้วย นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางในการบูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงาน ในการขับเคลื่อนโครงการเชียงใหม่เมืองอัจฉริยะ “Smart Nimman” เช่น การนำสายไฟและสายสื่อสารลงใต้ดิน งานวางท่อส่งประปาใหม่ การปรับปรุงทางเท้า ปรับปรุงผิวจราจร และระบบไฟฟ้าแสงสว่าง งานติดตั้งกล้อง CCTV ตลอดจนการสัญจรบนถนนนิมมานเหมินทร์ โดยได้ติดตามการดำเนินงานและหาแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคของโครงการเชียงใหม่เมืองอัจฉริยะ "Smart Nimman" เพื่อให้ย่านถนนนิมมานเหมินท์ เป็นพื้นที่นำร่องโครงการสมาร์ทซิตี้ (Smart Nimman) ให้สำเร็จลุล่วง เพื่อตอบโจทย์ให้กับชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ต้องคำนึงถึงผลกระทบการดำเนินชีวิตของประชาชนให้น้อยที่สุด ซึ่งจะเร่งจัดทำแผนงานดำเนินการของโครงการฯ เพื่อนำเรื่องเสนอเข้าสู่สภาฯ พิจารณาต่อไป คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างพร้อมกันวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ระยะเวลาก่อสร้าง 12 เดือน

     ขณะเดียวกัน ยังมีการหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการสัญจรบนถนนนิมมานเหมินทร์ ในระยะสั้น ช่วง 3-6 เดือน โดยให้เข้มงวดการห้ามจอดรถบนไหล่ทางในเวลา 15.00 – 19.00 น. รวมไปถึงการจัดทำป้ายแจ้งเตือนที่ชัดเจน และปรับปรุงป้ายที่ชำรุดให้เรียบร้อย อีกทั้งจัดตีเส้นขาวแดงบริเวณปากทางเข้า-ออกซอยให้ชัดเจน ติดตั้งเซนเซอร์แจ้งเตือนผู้จอดรถ ควบคู่ไปกับการแจ้งเตือนบน application เพื่อส่งสัญญาณแจ้งตำรวจให้ทราบแบบ real-time นอกจากนี้ ได้กำหนดให้มีคณะทำงาน เพื่อไปทำความเข้าใจกับผู้ค้าขายบนฟุตบาท (Food Truck) และขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามแนวทางการแก้ปัญหาอย่างเข้มงวดต่อไป 

ข่าว : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

IMG_9327.thumb.jpg.a603e6f5baf47201735a14128b299743.jpg

IMG_9290.thumb.jpg.ff76ef78b491329a70e80c86ed9352e7.jpgIMG_9259.thumb.jpg.f0a1cc220bac813346826ea55fa6196a.jpgIMG_9247.thumb.jpg.694be29c4356d1b36b260d887dcccc64.jpgIMG_9334.thumb.jpg.53a6273b18a4f8b0e123862c52aac45e.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

ตอบด้วยสมาชิก Facebook

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×