Jump to content
CM108.com ซีเอ็มร้อยแปดดอทคอม
Sign in to follow this  
ผู้สื่อข่าว CM108 (3)

คืบหน้ารถไฟฟ้าจังหวัดเชียงใหม่ ที่ประชุม ครม.เผยการศึกษาและวิเคราะห์โครงการมีความก้าวหน้าร้อยละ 40


แชร์เลย

1 post in this topic

คืบหน้ารถไฟฟ้าจังหวัดเชียงใหม่ ที่ประชุม ครม.เผยการศึกษาและวิเคราะห์โครงการมีความก้าวหน้าร้อยละ 40 คาดเปิดให้บริการรถไฟฟ้าแบบบนดินได้ในเดือนกรกฎาคม ปี 2567

1355714483_NewBan777ner.jpg.cc408b0b823ad509beb08513defdbb6c.jpg

 

     วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงาน ผลสรุปการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 พ.ค. 62 ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอผลการดำเนินงานของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ในปีงบประมาณ 2561 นโยบายของคณะกรรมการ และโครงการและแผนงานของ รฟม. ในอนาคต หนึ่งในนั้นคือโครงการรถไฟฟ้าจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาให้อำนาจให้ รฟม. ดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดเชียงใหม่แล้ว โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มีความก้าวหน้าร้อยละ 90.00 ตามแผน และงานว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ มีความก้าวหน้าร้อยละ 40.00 ตามแผน โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการทางวิ่งระดับพื้นดินในเดือนกรกฎาคม 2567 และเปิดให้บริการทางวิ่งระดับทั้งพื้นดินและใต้ดินในเดือนมกราคม 2570

60633172_1499782020157532_395337476010409984_n.jpg.d4fed74bfd0c38ab0634ef846286eabd.jpg

     โดยเมื่อบ่ายวันที่ 22 พ.ค. 62  นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้โพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊คส่วนตัว ระบุว่า.. "ได้เชิญผู้จัดการโครงการและกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา การออกแบบโครงการรถไฟฟ้ารางเบาเชียงใหม่ เพื่อเสนอแนวทางและทางเลือกที่ดีในการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ เพื่อการแก้ไขปัญหาจราจรให้คนเชียงใหม่ #โครงการระบบขนส่งมวลชนเชียงใหม่สายสีแดง #เพื่ออนาคตของคนเชียงใหม่ครับ #จากใจนายบุญเลิศ" และยังได้เผยภาพของเส้นทางเดินรถไฟฟ้าสายสีแดง(โรงพยาบาลนครพิงค์ - แยกแม่เหียะสมานสามัคคี) ให้ได้ดูกันอีกด้วย

61018264_1499798626822538_5062963845740363776_n.jpg.550247c10e2f5120163b61be52eb2bc6.jpg

     สำหรับสัญญาจ้างที่ปรึกษาศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบและจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ จะเริ่มที่ สายสีแดง (โรงพยาบาลนครพิงค์ - แยกแม่เหียะสมานสามัคคี) ก่อนเป็นสายแรก ในช่วงที่ 1 คืองานศึกษารายละเอียดความเหมาะสม (Feasibility Study) ออกแบบ จัดทำรายงานการศึกษา และวิเคราะห์การให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการ และทำหน้าที่ที่ปรึกษาตามที่กำหนดใน พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุนฯ พ.ศ. 2556 หมวด 4 (การเสนอโครงการ) และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ปี และช่วงที่ 2 คืองานจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาเพื่อคัดเลือกผู้รับจ้างงานก่อสร้างโครงการ และ/หรือ เอกสารประกวดข้อเสนอเพื่อคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนงานโยธา งานระบบรถไฟฟ้า งานบำรุงรักษาและงานให้บริการเดินรถ และทำหน้าที่ที่ปรึกษาตามที่กำหนดใน พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุนฯ พ.ศ. 2556 หมวด 5 (การดำเนินโครงการ) โดย รฟม. คาดว่าจะสามารถแจ้งที่ปรึกษาเริ่มปฏิบัติงานในช่วงที่ 1 ได้ในเดือนมีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งตอนนี้ก็คืบหน้าไปแล้วร้อยละ 40 ตามแผน

      และเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชกฤษฎีกาพระราชกฤษฎีกากําหนดจังหวัดให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน แห่งประเทศไทยดําเนินกิจการรถไฟฟ้า พ.ศ. 2562 โดยจังหวัดเชียงใหม่เป็น 1 ใน 4 จังหวัดให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยดําเนินกิจการรถไฟฟ้าได้

     อย่างไรก็ตามต้องติดตามต่อไปว่า การว่าจ้างที่ปรึกษาและวิเคราะห์โครงการซึ่งปัจจุบันคืบหน้าไปร้อยละ 40 นั้น จะเสร็จสิ้นเมื่อใด โดยตามกำหนดการคาดว่าจะแล้วเสร็จช่วงปลายปี 62 และจะได้นำรูปแบบการวิเคราะห์โครงการในด้านต่างๆทั้งการลงทุน การประกวดราคา เสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป ซึ่งตามที่คาดไว้ว่าจะสามารถเปิดให้บริการในปี 2567 นั้น จะดำเนินการได้ทันตามที่คาดการณ์กันไว้หรือเปล่านั้น ต้องคอยติดตามกันต่อไป

60775891_2323909584487352_2168906446656241664_n.jpg.e32c982373d02fd66af1024a9ec4703a.jpg60813098_2323909591154018_4618265732231200768_n.jpg.4f29a74b5d3151a14924906f7498f7ea.jpg60996847_2323909631154014_7960579032523735040_n.jpg.7de2f9285d1769be79551311e9a369ae.jpg61374590_2323909624487348_7653455047992279040_n.jpg.4d4c8ab3f458fe76bc772d2be2273531.jpg61389014_2323909691154008_3694659699858210816_n.jpg.493fcda4ce9555fdf2111029ce5a6a8a.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

ตอบด้วยสมาชิก Facebook

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×