Jump to content
CM108.com ซีเอ็มร้อยแปดดอทคอม
Sign in to follow this  
ผู้สื่อข่าว CM108 (3)

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ถอดบทเรียนการจัดงานไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมพร้อมจัดงานปีหน้าอย่างยิ่งใหญ่


แชร์เลย

1 post in this topic

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ถอดบทเรียนการจัดงานไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมพร้อมจัดงานปีหน้าอย่างยิ่งใหญ่

294809984_NewBanner3.jpg.015c75b1ae3dd93c92a676eb65fd3a46.jpg

     วันนี้ (21 พ.ค. 62) ที่ห้องประชุมที่ทำการปกครอง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการด้านต่างๆ ที่มีส่วนร่วมในการจัดงานไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 43 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยมี นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ และ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน ร่วมประชุม โดยมีการพิจารณาการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ และรับฟังข้อเสนอ ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการจัดงานไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 44 ในปี 2563 ซึ่งกำหนดจัดในวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ของต้นเดือนกุมภาพันธ์ในทุกปี ซึ่งใน 2563 การจัดงานจะตรงกับวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2563 

190521163108-1.jpg.6c751ecd3cb9d8b474a8fc891b3b9794.jpg

     นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า งานไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ เป็นงานระดับชาติ ซึ่งได้รับการยอมรับจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตนเองอยากให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมมากขึ้น ซึ่งจะได้ขอให้ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา เข้ามามีส่วนร่วม เพื่อให้การจัดงานมีความสมบูรณ์และเป็นความภาคภูมิใจของชาวเชียงใหม่ 

190521163108-2.jpg.8ab48d04553bad212cb6778c0337ba94.jpg

     ด้าน นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ต้องการให้งานนี้เป็นงานของ คนเชียงใหม่ มีบรรยากาศแห่งความสุขและการมีส่วนร่วมของคนเชียงใหม่ให้มากที่สุด   

190521163108-3.jpg.aa4bdc2deb3d9282d96635bab43e5a29.jpg 

     ขณะที่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า เชียงใหม่เป็นจังหวัดใหญ่และมีกิจกรรมสำคัญหลายกิจกรรม ต้องเน้นเรื่องการประชาสัมพันธ์เพื่อให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศรับทราบ ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด การท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนการประชาสัมพันธ์เชิงลึก โดยบูรณาการร่วมกัน เพื่อให้ครอบคุลมทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ข่าวโดย : นฤมล วรรณพริ้ง / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 

Share this post


Link to post
Share on other sites

ตอบด้วยสมาชิก Facebook

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×