Jump to content
CM108.com ซีเอ็มร้อยแปดดอทคอม
Sign in to follow this  
ผู้สื่อข่าว CM108 (3)

กลุ่มประชาชน นักเรียน นักศึกษา ในอำเภออมก๋อย รวมตัวหน้าที่ว่าการอำเภออมก๋อย ยื่นหนังสือคัดค้านการทำเหมืองแร่


แชร์เลย

1 post in this topic

กลุ่มประชาชน นักเรียน นักศึกษา ในอำเภออมก๋อย รวมตัวหน้าที่ว่าการอำเภออมก๋อย ยื่นหนังสือคัดค้านการทำเหมืองแร่ในพื้นที่

510187340_NewBanner2.jpg.5b59ca88d7550add2be9385d8a5449a1.jpg

     วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงาน เฟซบุ๊กแฟนเพจ "เครือข่ายฅนรักษ์ยางเปา" ได้โพสต์ภาพร้อมข้อความ การรวมตัวของกลุ่มประชาชน นักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่ อ.อมก๋อย เพื่อที่จะยื่นหนังสือคัดค้านการทำเหมืองแร่ในพื้นที่ โดยระบุว่า... กลุ่มของพวกเราจะลุกขึ้นต่อสู้กับการคัดค้านเหมืองแร่อย่างเต็มที่ ในฐานะของความเป็นคนอมก๋อย จะอยู่บ้านกะเบอะดิน บ้านขุน บ้านยางเปา บ้านแม่ตื่น ก็ล้วนเป็นคนอมก๋อย พวกเราก็ต้องช่วยกันปกป้องพื้นที่ของคนอมก๋อย "ไม่เอาเหมืองแร่"

     ซึ่งในวันนี้ กลุ่มประชาชน นักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่ อ.อมก๋อย ได้รวมตัวกัน ณ ที่ว่าการอำเภออมก๋อย โดยได้มีการร่วมลงชื่อยื่นหนังสือคัดค้านการทำเหมือนแร่ต่อนายอำเภออมก๋อย โดยได้มีการนำป้ายเขียนข้อความคัดค้านการทำเหมืองแร่ นำมาชูอยู่ที่บริเวณที่ว่าการอำเภออมก๋อยด้วย รวมถึงยังมีการสร้างแคมเปญรณรงค์คัดค้านในเว็บไซต์ Change.org ในหัวข้อ "หยุดเหมืองถ่านหิน อมก๋อย ป่าสมบูรณ์ อันเป็นพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ เอ" (ลิงค์ลงชื่อ > http://chng.it/XtX9rw4B)เพื่อที่จะเปิดให้ลงชื่อรวบรวมคัดค้านการทำเหมืองแร่ในครั้งนี้ด้วย

     สืบเนื่องมาจากกรณีที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ "Somlak Hutanuwatr" ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความเกี่ยวกับการทำเหมืองแร่ในพื้นที่อมก๋อย และได้เรียกร้องให้มีการยื่นเรื่องคัดค้าน โดยระบุว่า... เส้นตาย 24 พ.ค. 2562 นี้เท่านั้น คนเชียงใหมยอมรับได้ไหมที่จะมีเหมืองถ่านหินที่อมก๋อย หากรับไม่ได้ต้องรีบทำหนังสือคัดค้านไปที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการแร่จังหวัดเชียงใหม่ และนายอำเภออมก๋อย ....... >>> หากไม่มีเสียงคัดค้านเพียงพอจะเกิดเหมืองถ่านหินขนาดกว่า 200 ไร่ บนพื้นที่ชุมชนและป่าสูงกว่า 9000 เมตร ในอำเภออมก๋อย การไม่มีเสียงค้านที่มีน้ำหนักมากพอ จะทำให้สามารถเปิดทำเหมืองแร่ถ่านหินได้ ผลที่จะตามาคือ ฝุ่น สารพิษ คนป่วย สิ่งแวดล้อมพัง ..... คนอมก๋อย กำลังต้องการความช่วยเหลือ จากพี่น้องเชียงใหม่ทุกคน เวลามีน้อย อย่าพลาด เพราะกำหนดเส้นตายรับฟัง จากวันที่ 25 เมษา นับไป 30 วัน สิ้นสุด ราว 25 พ.ค. นี้ อย่านิ่งนอนใจ .... คนเชียงใหม่ ที่อาศัย อยู่จังหวัดอื่น สามาถส่งหนังสือค้านไปทางไปรษณีย์ได้

 

     โดยทาง เฟซบุ๊กแฟนเพจ "เครือข่ายฅนรักษ์ยางเปา" ได้เผยถึงผลกระทบจากที่จะมีการทำเหมืองแร่ในครั้งนี้ โดยแบ่งเป็นสองหัวข้อใหญ่ๆคือ
1. ผลกระทบที่เกิดจากตัวแร่ เมื่อมีการทำเหมืองแร่เพื่อนำแร่ธาตุต่าง ๆ มาใช้ ในสายแร่บางชนิด เช่น ตะกั่ว สังกะสี มังกานีส โครเมี่ยม ขณะที่ทำการขุดแร่เหล่านี้อาจปะปนลงในแหล่งน้ำในแหล่งดิน ซึ่งพืชที่กำลังเจริญเติบโตอยู่นั้นเกิดการสะสมแร่ธาตุดังกล่าว จนสามารถถ่ายทอดมายังคนโดยตรงหรือการห่วงโซ่อาหาร เช่น การทำเหมืองแร่ปรอท ทำให้คนงานและสิ่งมีชีวิตในบริเวณเหมืองและพื้นที่ใกล้เคียงได้รับสารพิษไปด้วย 
2. ผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินการเหมืองแร่ทุกชนิดทุกประเภทจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อวิ่งแวดล้อมอันมีสาเหตุมาจากการดำเนินการ เช่น การเปิดหน้าดินก่อให้เกิดการชะล้างและพังทลาย น้ำขุ่นข้นในทะเลบริเวณใกล้เคียงกับการขุดแร่ในทะเล เป็นต้น การทำเหมืองแร่จึงเป็นอุปสรรคสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรอื่น เนื่องจากมีผลกระทบต่อทรัพยากรต่อไปนี้ ทรัพยากรดิน การทำเหมืองแร่จำเป็นต้องมีการขุดระเบิดหรือฉีดน้ำ เพื่อนำแร่ซึ่งมักอยู่ใต้ดินออกมา ดินที่เกิดจากการทำเหมืองแร่จะไหลลงไปพร้อมกับน้ำลงสู่แม่น้ำลำคลอง ทำให้ดินเกิดความสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ ดินที่ผ่านการทำเหมืองแร่แล้ว จึงขาดความอุดมสมบูรณ์อย่างเด่นชัด นอกจากนี้พื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแล้วจะเป็นหลุม เป็นบ่อ ไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ ทรัพยากรน้ำ และสัตว์น้ำ เนื่องจากน้ำขุ่นข้นจากการฉีดน้ำแยกแร่ออกจากดินหรือโคลน เกิดจากการแพร่กระจายออกไป หากเป็นพื้นที่ในทะเลตะกอนขุ่นข้นจะกระจายไปตามอิทธิพลของกระแสน้ำ คลื่น และลม ซึ่งยากแก่การควบคุม ทำให้คุณภาพของน้ำทะเลเสียหาย นอกจากนี้ยังทำน้ำน้ำธรรมชาติเกิดการตื้นเขินมีผลต่อสัตว์น้ำ คือ ทำลายแหล่งวางไข่ แหล่งอาหาร ที่อยู่อาศัย ทรัพยากรป่าไม้ การทำลายทรัพยากรป่าไม้ เพื่อความสะดวกคล่องตัว ตั้งแต่สำรวจจนกระทั่งขุดเจาะได้แล้วนำไปส่งยังผู้รับซื้อ ป่าจะถูกถากถางเพื่อการสำรวจ เมื่อพบแร่แล้วป่าจะถูกทำลายอย่างถาวร ทรัพยากรอากาศ การทำเหมืองแร่โดยเฉพาะเหมืองบนบกจะต้องมีการระเบิด ทุบ บด หรือป่นหิน การขนส่งเลียงลำเลียงแร่จากเหมืองแร่ทำให้เกิดฝุ่นละอองมาก ฝุ่นเหล่านี้กระจายและถูกพัดพาไปในอากาศ ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อมนุษย์ สัตว์ และพืชที่อยู่ใกล้เคียงได้

ข้อมูลและภาพ : เครือข่ายฅนรักษ์ยางเปา/Somlak Hutanuwatr/ส่องกล้อง มองอมก๋อย

60774486_289477828606793_8186467339898716160_n.jpg.577a3868aa8ed93e98ef5f4f03ef5a88.jpg60753655_289477898606786_4217619414649929728_n.jpg.4eb2d06688ca0f97460932595d13ddbc.jpg60691320_289478018606774_7201525850234159104_n.jpg.f83cfbea148cd55bb09e9d73591a76d6.jpg60653175_289478178606758_4986716936306950144_n.jpg.44b47eeeac4ba2e14223f14dd20b901a.jpg60788277_289478138606762_1605036537009930240_n.jpg.b880f68d0b002ff20c91d0d9ec0b29cb.jpg60863294_2302540069788962_196046470875447296_o.jpg.a64c568029bf545a9d35da22b1cd610f.jpg

60395983_2302540379788931_3110750520780783616_n.jpg

60406631_2302540389788930_7894882272166281216_n.jpg

 

60467201_2302540483122254_5382224952583782400_n.jpg

60514146_2302540383122264_5563851014928334848_n.jpg

60577731_2302540043122298_5629393276722216960_n.jpg

60889522_2302540079788961_8265930123274878976_n.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

ตอบด้วยสมาชิก Facebook

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×