Jump to content
CM108.com ซีเอ็มร้อยแปดดอทคอม
Sign in to follow this  
ผู้สื่อข่าว CM108 (3)

กรมอุตุฯ ประกาศ 20 พ.ค. ไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ


แชร์เลย

1 post in this topic

กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศ “การเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ. 2562

669354517_NewBanner.jpg.32376187c318689ba3b62556f4776e1f.jpg

     กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูฝนในวันที่ 20 พฤษภาคมนี้ โดยจะเริ่มบริเวณ ภาคใต้ก่อน หลังจากนั้นจะเพิ่มพื้นที่มากขึ้นจนครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ คาดว่าฤดูฝนปีนี้จะต่อเนื่องไป จนถึงประมาณกลางเดือนตุลาคมในบริเวณประเทศไทยตอนบน ส่วนภาคใต้โดยเฉพาะฝั่งตะวันออกจะมีฝนตกต่อไปอีก ถึงกลางเดือนมกราคม ปริมาณฝนรวมของทั้งประเทศน้อยกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 5-10 และน้อยกว่าปีที่แล้ว ในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายนจะเป็นเดือนที่มีฝนตกชุกหนาแน่นที่สุด มีโอกาสสูงที่จะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อน ผ่านประเทศไทยตอนบน ซึ่งจะส่งผลให้มีฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากในบางแห่ง อาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลัน น้ําป่าไหลหลากและน้ําล้นตลิ่งในบางพื้นที่

       โดยในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. น.ส. กรรวี สิทธิชีวภาค รองอธิบดี กรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายปฏิบัติการ รักษาราชการแทน อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา แถลงข่าวประกาศ “การเข้าสู่ ฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ. 2562” ณ ห้องบัญชาการ กองพยากรณ์อากาศ ชั้น 11 อาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา โดยกล่าวว่า ในระยะนี้หลายพื้นที่ของประเทศไทยมีฝนตกลงมาบ้างแล้ว แต่ยังมีความแปรปรวน ระบบอากาศยัง ไม่นิ่ง ในวันนี้และอีก 2 วันข้างหน้า ฝนจะลดลงอีก เราเรียกช่วงนี้ว่า Pre-monsoon หรือ ช่วงก่อนฤดูมรสุม ใน ระยะสัปดาห์หน้า ฝนจะมาอีกระลอกหนึ่ง จะมีความชัดเจนมากขึ้น โดยในวันที่ 20 พฤษภาคม ฝนจะเริ่มมา จะ เริ่มมีฝนในบริเวณภาคใต้ก่อน หลังจากนั้นจะเพิ่มพื้นที่มากขึ้น ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ

     ดังนั้นฤดูฝนของประเทศไทยในปีนี้จะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2562 เนื่องจาก ประเทศ ไทยจะมีฝนตกชุกต่อเนื่องและเพิ่มพื้นที่มากขึ้นครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ ประกอบกับลมที่พัดปก คลุมประเทศไทยในระดับล่างที่ความสูงประมาณ 100 เมตรถึงประมาณ 3,500 เมตร ได้เปลี่ยนเป็นลมตะวันตก เฉียงใต้ซึ่งพัดพาความชื้นจากทะเลอันดามันเข้าปกคลุมประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ส่วนลมระดับบนที่ความสูง ประมาณ 5,000 เมตรขึ้นไป ได้เปลี่ยนเป็นลมฝ่ายตะวันออกอย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยฤดูฝนปีนี้จะต่อเนื่องไป จนถึงประมาณกลางเดือนตุลาคมในบริเวณประเทศไทยตอนบน ส่วนภาคใต้โดยเฉพาะฝั่งตะวันออกจะมีฝนตก ต่อไปอีกถึงกลางเดือนมกราคม

     สําหรับฤดูฝนปีนี้จะมีปริมาณฝนรวมของทั้งประเทศน้อยกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 5-10 และจะ น้อยกว่าปีที่แล้ว โดยช่วงต้นฤดูฝน (ประมาณกลางพฤษภาคม-มิถุนายน) ปริมาณฝนรวมจะต่ํากว่าค่าปกติ ส่วน ช่วงกลางฤดูฝน (กรกฎาคม-สิงหาคม) และช่วงปลายฤดูฝน (กันยายน-กลางตุลาคม) ปริมาณฝนรวมส่วนใหญ่จะ ใกล้เคียงค่าปกติ นอกจากนี้ในบางช่วงโดยเฉพาะช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคม จะมีการ กระจายของฝนไม่สม่ําเสมอและมีปริมาณฝนน้อย ซึ่งจะส่งผลให้มีน้ําไม่เพียงพอสําหรับการเกษตรในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะนอกเขตชลประทาน ประชาชนจึงควรใช้น้ําอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด ส่วนในช่วงเดือน สิงหาคมและกันยายน จะเป็นเดือนที่มีฝนตกชุกหนาแน่นที่สุด และมีโอกาสสูงที่จะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อน ผ่านประเทศไทยตอนบน ซึ่งจะส่งผลให้มีฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากในบางแห่ง อาจทําให้เกิดน้ําท่วม ฉับพลัน น้ําป่าไหลหลากและน้ําล้นตลิ่งในบางพื้นที่ จึงขอประกาศให้ประชาชนได้ทราบทั่วกัน

     ท่านสามารถติดตามรายละเอียดการคาดการณ์ฤดูฝนของประเทศไทยปี พ.ศ. 2562 และติดตาม สถานการณ์ประจําวัน ได้จากเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th และสามารถสอบถามข่าวพยากรณ์ อากาศจากนักอุตุนิยมวิทยาได้โดยตรงที่สายด่วน 1182 ตลอด 24 ชั่วโมง

1586147832_037-256262_Page_1.jpg.2068b3fb1e844a06cb3a9aec3b61a1e2.jpg

1403543187_037-256262_Page_2.jpg.59b6752e1c2de3c564f763b6f971b405.jpg

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

ตอบด้วยสมาชิก Facebook

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×