Jump to content
CM108.com ซีเอ็มร้อยแปดดอทคอม
Sign in to follow this  
ผู้สื่อข่าว CM108 (3)

กําหนดการจัดงาน ประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีล ประจําปี 2562


แชร์เลย

1 post in this topic

กําหนดการจัดงาน ประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีล ประจําปี 2562 ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ตําบลพระสิงห์ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2562

917077877_NewBanner3.jpg.afad120b3c5a2e48671afd35cc2ca9b6.jpg

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 แรม 12 ค่ํา เดือน 8 เหนือ ทําบุญวันเข้าอินทขีล
เวลา 09.09 น. - พิธีอาราธนาพระเจ้าฝนแสนห่าประดิษฐานบนรถบุษบกศรีเชียงใหม่ จากวัดช่างแต้ม ไปยังวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
เวลา 13.30 น. - คณะข้าราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเทศบาล ศรัทธาประชาชนชาวเชียงใหม่ พร้อมกัน ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เวลา 14.09 น. - พิธีอัญเชิญพระเจ้าฝนแสนห่า พร้อมเครื่องบูชาเสาอินทขีล ออกจากวัดเจดีย์หลวงฯ เลี้ยวซ้ายไปตามถนนพระปกเกล้า ผ่านพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์                            เลี้ยวขวา ไปตามถนนราชวิถี เข้าสู่ถนนช้างม่อย ถนนช้างม่อยตัดใหม่ ถนนท่าแพ ถนนราชดําเนิน ถึงสี่แยกกลางเวียง เลี้ยวซ้ายตามถนนพระปกเกล้า เข้าสู่วัด                            เจดีย์หลวงฯ
เวลา 16.00 น. พิธีเปิดงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีล
                        - นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวรายงาน
                        - ประธานในพิธี มอบโล่ขอบคุณหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน
                        - ประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน
                        - ประธานทําพิธีเปิดงาน โดยลั่นฆ้องชัย 3 ครั้ง
                        - ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาและสรงน้ําพระเจ้าฝนแสนห่า
                        - ประธานนําประชาชนใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีล
เวลา 17.30 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์พื้นเมืองถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ ณ วิหารอินทขีล
                        - พระสงฆ์ 99 รูป เจริญพระพุทธมนต์พื้นเมืองบริเวณลานพระวิหารเสาอินทขีล เพื่อถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี                              บรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป - การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน

วันที่ 3 มิถุนายน 2562
เวลา 19.00 น. - การแสดงมหกรรมกลองสะบัดชัยมหามงคล เพื่อสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
เวลา 19.30 น. เป็นต้นไป - การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน

วันที่ 3 - 5 มิถุนายน 2562
เวลา 08.00 น. - เปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชน ศรัทธา ประชาชนใส่ขันดอก สรงน้ําพระเจ้าฝนแสนห่า เป็นต้นไป ใส่บาตร ๑๐๘ ปิดทองพระประจําวันเกิด
                          ไหว้พระพุทธอัฏฐารส บูชาพระธาตุเจดีย์หลวง
เวลา 17.00 น. - พระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ในพระวิหารเสาอินทขีล
เวลา 19.30 น. เป็นต้นไป - การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 9 เหนือ ทําบุญออกอินทขีล
เวลา 09.30 น. - ประธานพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์ 108 รูป เจริญพระพุทธมนต์
เวลา 10.00 น. - ถวายไทยทาน / ถวายภัตตาหารเพล
เวลา 13.09 น. - พิธีอาราธนาอัญเชิญพระเจ้าฝนแสนห่า ประดิษฐานบนรถบุษบกศรีเชียงใหม่ จากวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร สู่วัดช่างแต้ม เสร็จพิธี

หมายเหตุ : กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
การแต่งกาย : ชุดขาวปฏิบัติธรรม, ชุดพื้นเมือง / ชุดสุภาพ โทนสีอ่อน เหลือง, ฟ้า

2.thumb.jpg.7a21380d2391d495ea83447a0e8211eb.jpg

3.thumb.jpg.73dd4628673a3aa50f46d990a6c96ae6.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

ตอบด้วยสมาชิก Facebook

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×