Jump to content
CM108.com ซีเอ็มร้อยแปดดอทคอม
Sign in to follow this  
ผู้สื่อข่าว CM108 (3)

กรมการค้าภายในคุมเข้มส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเครื่องชั่งซื้อขายผลไม้ทั่วประเทศ


แชร์เลย

1 post in this topic

กรมการค้าภายในคุมเข้มส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเครื่องชั่งซื้อขายผลไม้ทั่วประเทศ ลุยจับโกงเครื่องชั่งเอาเปรียบประชาชน

1154626657_NewBanner5.jpg.c814f128b5afeeab088695338c4cbcf0.jpg

     นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ในช่วงเดือนมีนาคม เมษายนที่ผ่านมา เป็นช่วงที่ ผลไม้เช่น ทุเรียน มังคุด เงาะ มะม่วง ออกสู่ตลาดเป็นจํานวนมาก ดังนั้น เพื่อรักษาความเป็นธรรมต่อเกษตรกรในการขาย ผลไม้ให้กับพ่อค้าคนกลางและคุ้มครองผู้บริโภคที่ซื้อผลไม้สําหรับบริโภคเอง จึงมอบหมายให้ศูนย์ชั่งตวงวัด/สํานักงาน สาขาชั่งตวงวัดทั่วประเทศ 32 แห่ง ออกตรวจสอบเครื่องชั่งที่ใช้รับซื้อผลไม้ตามล้งและพ่อค้าคนกลาง เครื่องชั่งขาย ผลไม้ตามแผงและรถเร่ขายผลไม้ทั่วประเทศ โดยผลการตรวจสอบตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมถึงปัจจุบันตรวจสอบ เครื่องชั่ง ณ จุดรับซื้อขายผลไม้จํานวน 2,929 ราย เครื่องชั่งที่ตรวจสอบ จํานวน 3,378 เครื่อง เครื่องชั่งถูกต้อง จํานวน 3,340 เครื่อง เครื่องชั่งที่ไม่ถูกต้องที่มีสภาพไม่เที่ยงตรงและเสื่อมสภาพจึงได้ทําการยึด จํานวน 38 เครื่อง

     รวมทั้ง ได้ตรวจพบพ่อค้ารถเร่ขายทุเรียนใช้เครื่องชั่งสปริงที่ดัดแปลงแก้ไขภายในเครื่องชั่งสปริง เพื่อเอาเปรียบ ผู้บริโภค ให้มีน้ําหนักมากกว่าปกติถึง 1.5 กิโลกรัม ต่อน้ําหนักทุเรียน 1 ลูก นายตรวจชั่งตวงวัดศูนย์ชั่งตวงวัดเชียงใหม่จึง ทําการจับกุมตัวผู้กระทําความผิดส่งพนักสอบสวนสถานีตํารวจภูธรอําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งฟ้องดําเนินคดี ต่อไป โดยการกระความผิดดังกล่าวมีอัตราโทษจําคุกไม่เกิน 7 ปี และไม่เกิน 280,000 บาท และอีก 1 ราย ได้รับคํา ร้องเรียนว่าแผงขายทุเรียนบริเวณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีพฤติกรรมโกงน้ําหนัก นายตรวจชั่งตวงวัดจึงไปตรวจสอบ ข้อเท็จจริงพบว่ามีพฤติกรรมหลอกลวงค่าน้ําหนักของทุเรียนเกินน้ําหนักอันแท้จริงประมาณ 2-3 ขีดต่อลูก อัตราโทษจําคุกไม่ เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ จึงทําการจับกุมตัวผู้กระทําความผิดส่งพนักสอบสวนสถานี ตํารวจภูธรอําเภอภูพิงค์ราชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่ต่อไป

     อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการค้าภายในได้จัดคาราวานสายตรวจเพื่อตรวจสอบเครื่องชั่งรับซื้อ-ขายผลไม้ ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก จังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดระยอง และขอเตือนพ่อค้าให้ใช้เครื่องชั่งที่ผ่าน การตรวจให้คํารับรองจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ โดยเครื่องชั่งที่ผ่านการตรวจให้คํารับรองจาก พนักงานเจ้าหน้าที่จะมีการประทับเครื่องหมายคํารับรองตราครุฑและติดสติกเกอร์ที่ตัวเครื่องชั่ง ทั้งนี้ สําหรับผู้ขาย ผลไม้ให้กับผู้รับซื้อคนกลางหรือประชาชนผู้บริโภค หากสงสัยว่า ผู้รับซื้อ-ขายผลไม้ใช้เครื่องชั่งที่ไม่ถูกต้องหรือมี พฤติกรรมในการใช้เครื่องชั่งที่ไม่ปกติ สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือศูนย์ชั่งตวงวัด/สํานักงาน สาขาชั่งตวงวัดทั่วประเทศ

58462579_998567657008972_532633948237332480_n.jpg.2d5bffa14592de49923860c3b3193801.jpg.5e269481dec58e432f897436c821a6ad.jpg

58671909_998555920343479_1890595980374441984_n.jpg.bd23448bb71004d122039070fdd8daae.jpg.671760d677fbdbabfd7794f98bd1b803.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

ตอบด้วยสมาชิก Facebook

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×