Jump to content
CM108.com ซีเอ็มร้อยแปดดอทคอม
Sign in to follow this  
ผู้สื่อข่าว CM108 (2)

AIS Academy ประกาศเดินหน้าภารกิจ “คิดเผื่อ” กระจายองค์ความรู้สู่ต่างจังหวัด


แชร์เลย

1 post in this topic

AIS Academy ประกาศเดินหน้าภารกิจ “คิดเผื่อ” กระจายองค์ความรู้สู่ต่างจังหวัด
ปั้นคนรุ่นใหม่ นำเทคโนโลยีสร้างอนาคตประเทศไทย

 
     19 เมษายน 2562: AIS Academy เดินหน้าสานต่อการเป็นแกนกลางร่วมภาคเอกชนยกระดับองค์ความรู้ เพิ่มความสามารถในการรับมือโลกดิจิทัลเพื่อคนไทยและสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้ ประกาศขยายองค์ความรู้ไปสู่ภูมิภาคเพิ่มเติมภายใต้โครงการ “ACADEMY for THAIs: to the Region” พร้อมส่งเสริมให้คนไทยนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากงานสัมมนาไปปฏิบัติจริง สร้างประโยชน์ต่อภาคบุคคลและสังคมประเทศชาติ โดยมุ่งเน้นการแบ่งปันองค์ความรู้จากผู้มีประสบการณ์ให้คนไทยพร้อมวิธีการรับมือการเคลื่อนตัวของดิจิทัลในแง่มุมต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตสังคมไทยได้เติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืนหรือ Sustainability Growth
      นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส กล่าวว่า “ตลอด 4 ปีที่ผ่านมา
AIS Academy มุ่งเดินหน้าทำงานพัฒนาคน ในฐานะภาคเอกชนและการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมไทย พร้อมอาสาเป็นอีกแกนที่รวบรวมภาคเอกชนในการทำงานพัฒนาและผลักดันองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีแห่งอนาคต ให้คนไทยได้เรียนรู้ สร้างความเข้าใจและตื่นตัว เตรียมพร้อมกับกระแส Digital Disruption ที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนและสังคมอยู่ตลอดเวลา เราเชื่อมั่นว่าการเติบโตแต่เพียงผู้เดียว มิใช่การเติบโตอย่างแท้จริงและยั่งยืน พร้อมทั้งเชื่อมั่นในการสร้างสังคมเพื่อเติบโตไปพร้อมกัน และจากความสำเร็จของการจัดสัมมนา ACADEMY for THAIs ทั้ง 2 ครั้งที่ผ่านมา นับเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินหน้าสร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสำหรับคนไทย ซึ่งได้รับเสียงตอบรับจากประชาชน ตลอดจนสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เป็นจำนวนมาก และมีหลายภาคส่วน แสดงเจตนารมณ์ที่จะเข้ามาร่วมกันสร้างพื้นที่การเรียนรู้ต่อยอดไปยังส่วนภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง ในปีนี้ AIS Academy จึงมีแผนเดินหน้าภารกิจ “คิดเผื่อ” กระจายองค์ความรู้ด้วยการจัดสัมนา “ACADEMY for THAIs: to the Region” สู่พื้นที่ต่างจังหวัดเป็นครั้งแรก โดยจะเริ่มจากพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงไตรมาส 3 และ 4 เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ไปยังกลุ่มประชาชนที่อยู่ในภูมิภาค ตลอดจนนักเรียน นิสิต นักศึกษาบุคลากรภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาชนที่ให้ความสนใจและมีไลฟ์สไตล์เชื่อมต่อกับโลกในยุคดิจิทัลอยู่ตลอดเวลา”
      โดย AIS Academy มีแผนที่จะร่วมมือกับพันธมิตรทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และภาคประชาชน สร้างสรรค์พื้นที่ในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโลยีอย่างถูกวิธี พร้อมนำองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชน และบุคลากรของเอไอเอส มาร่วมสร้าง
องค์ความรู้ความพร้อมกระบวนการเรียนรู้ อีกทั้งเสริมเรื่องที่เอไอเอสรณรงค์อีก 2 เรื่อง ได้แก่
            1. การปลูกฝังค่านิยมการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ (Cyber Wellness) เพื่อกระตุ้นให้คนไทยเข้าใจพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ต รู้วิธีป้องกันตัวเองในโลกไซเบอร์ มีความรู้ความเข้าใจก่อนใช้งาน
เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตในโลกออนไลน์ได้อย่างปลอดภัยและเป็นสุข
            2. การสร้างให้สังคมไทยตระหนักรู้ถึงผลกระทบจากมลพิษที่เกิดจากขยะอิเล็คทรอนิกส์
(E-Waste) พร้อมวิธีการรับมืออย่างถูกวิธี หวังให้กิจกรรมนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการแบ่งปันความรู้เพื่อสังคม เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม
      สิ่งที่เรามุ่งหวังเสมอมา ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล ตลอดจนโครงการต่างๆ ไม่ได้เป็นการพัฒนาที่มุ่งเน้นความสำเร็จแต่เพียงเฉพาะคนเอไอเอสเท่านั้น แต่เราต้องการสร้างองค์ความรู้เพื่อคนไทยทุกคน เพื่อให้เกิดการเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน” นางสาวกานติมา กล่าวสรุป

w0JIMa.jpg

w0JF6f.jpg

w0LW1q.jpg

w0L0L8.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

ตอบด้วยสมาชิก Facebook

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×