Jump to content
CM108.com ซีเอ็มร้อยแปดดอทคอม
Sign in to follow this  
ผู้สื่อข่าว CM108 (3)

จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ เนื่องในประเพณีปี๋ใหม่เมืองอย่างยิ่งใหญ่


แชร์เลย

1 post in this topic

จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ เนื่องในประเพณีปี๋ใหม่เมืองอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของอดีตเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่

1649878777_NewBanner.jpg.d4af966f61214c7ac431f9ef9a7a92f2.jpg

     เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 ที่วัดสวนดอก (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ ประจำปี 2562 พร้อมด้วย เจ้าวงศ์สักก์ ณ เชียงใหม่ ผู้แทนคณะเจ้านายฝ่ายเหนือ นางปัทมา เอี่ยมสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ กงสุล ข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากองค์กรต่างๆ นักเรียน นักศึกษาจากสถาบันการศึกษา และชาวเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่า ร่วมกันประกอบพิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่

     พิธีดังกล่าวถือเป็นพิธีสำคัญที่ชาวเชียงใหม่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความกตัญญูกตเวทิตา ที่เจ้าหลวงเชียงใหม่และทายาทเจ้านายฝ่ายเหนือ ร่วมกันกอบกู้อิสรภาพและปกครองล้านนาให้อยู่เย็นเป็นสุข ช่วยกันอนุรักษ์สืบทอดและรักษาศิลปะวัฒนธรรมประเพณีความเป็นอยู่อย่างชาวล้านนามาจนถึงทุกวันนี้ อันเป็นเอกลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่และมีชื่อเสียงไปทั่วโลก และเป็นการแสดงความเคารพสักการะเนื่องในประเพณีปี๋ใหม่เมืองอีกด้วย โดยได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเทศกาลสงกรานต์ มีการเคลื่อนขบวนเครื่องสักการะล้านนาจากหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาตามถนนสุเทพ สิ้นสุดที่บริเวณกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ ภายในวัดสวนดอก (พระอารามหลวง) จากนั้นประชาชนทุกหมู่เหล่าได้เข้าไปถวายเครื่องสักการะ และมีการแสดงแสง สี เสียงตำนานนครเชียงใหม่อย่างยิ่งใหญ่ตระการตาอีกด้วย

     กู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ เป็นกู่ที่บรรจุอัฐิของเจ้าหลวงเชียงใหม่และพระญาติวงศ์ในสายสกุล แต่เดิมประดิษฐานบริเวณข่วงเมรุ หรือตลาดวโรรส ซึ่งเป็นสนามโล่งไว้ใช้เผาพระศพของเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ ถ้าเทียบกับกรุงเทพมหานคร ก็คือทุ่งพระเมรุ หรือสนามหลวงในปัจจุบัน เมื่อเผาแล้วจะสร้างกู่หรืออัฐิขึ้นในบริเวณนั้น ต่อมาได้มีการย้ายมารวมไว้ในที่แห่งเดียว ณ บริเวณวัดสวนดอก (พระอารามหลวง) โดยพระดำริของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี เมื่อ พ.ศ. 2452

ข่าว : นฤมล วรรณพริ้ง / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 

57068521_387772845143745_635455559792852992_o.thumb.jpg.c94cf4993f5d4b7422fefa263b8b9081.jpg

 

57122268_387772458477117_4720365054841585664_o.jpg

57123498_387772738477089_2228580756626604032_o.jpg

57194560_387772588477104_1641788232859385856_o.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

ตอบด้วยสมาชิก Facebook

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×