Jump to content
CM108.com ซีเอ็มร้อยแปดดอทคอม
Sign in to follow this  
ผู้สื่อข่าว CM108 (2)

วธ.เชียงใหม่จัดงาน จุ้มสะหรี๋ปี๋ใหม่เมือง ส่งเสริมอัตลักษณ์ล้านนาสู่การการท่องเที่ยว


แชร์เลย

1 post in this topic

วธ.เชียงใหม่จัดงาน จุ้มสะหรี๋ปี๋ใหม่เมือง
ส่งเสริมอัตลักษณ์ล้านนาสู่การการท่องเที่ยว

     เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2562 เวลา16.00 น ณ วัดโลกโมฬี อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายธานินทร์ สุภาแสน รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานจุ้มสะหรี๋ปี๋ใหม่เมือง ภายใต้โครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์การท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  พร้อมด้วย นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเปิดงาน

     โดยนายธานินทร์ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ มีศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่หลากหลาย การจัดงานส่งเสริม สืบสานวัฒนธรรมที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่เป็นเรื่องที่ดีเป็นอีกช่องทางหนึ่งของการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ให้นักท่องเที่ยวได้มาเยี่ยมชมและร่วมประเพณี วัฒนธรรม อย่างต่อเนื่อง

     สำหรับกิจกรรมในงานเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด ที่ต้องการสร้างคุณค่า ความโดดเด่น ด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ทั้งงานหัตถกรรมพื้นบ้าน ศิลปวัฒนธรรมประเพณี เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัด เพื่อร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีปี๋ใหม่เมืองให้เป็นที่น่าชื่นชม  ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติ

     ด้านวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เผยว่า งานจุ้มสะหรี๋ปี๋ใหม่เมือง เป็นกิจกรรมสืบสานประเพณีล้านนาที่ฟื้นฟูคุณค่าสู่ชุมชน เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เน้นวิถีถิ่น วิธีไทย สร้างนวัตกรรมไทยให้ความรู้เรื่องวิถีวัฒนธรรมประเพณีของชาวล้านนา มีการสาธิตการทำอาหารพื้นเมือง การสาธิตการตัดช่อตุง การสาธิตการจัดแต่งดาครัวดำหัวแบบล้านนา การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงขับซอพื้นบ้าน การสรงน้ำพระ การปักตุงก่อเจดีย์ทราย ต่อยอดพิธีกรรม เพื่อความเป็นสิริมงคล ตลอดจนการรณรงค์การนุ่งหย้องคนเมือง และแต่งผ้าไทยร่วมงาน

     สำหรับงานจุ้มสะหรี๋ปีใหม่เมือง ภายใต้โครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์การท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 นี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-16 เมษายน 2562 เวลา 13.00 -18.00 น ณ วัดโลกโมฬี อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงานของล้านนาต่อไป.

tIzi1b.jpg

tIzKRD.jpg

tIz1Yy.jpg

tIzZ69.jpg

tIzcMJ.jpg

tIzRAf.jpg

tIzxLa.jpg

tIzUkq.jpg

tIzqOz.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

ตอบด้วยสมาชิก Facebook

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×