Jump to content
CM108.com ซีเอ็มร้อยแปดดอทคอม
Sign in to follow this  
popnewslive

รร.ยุวทูตศึกษาพัฒนา จัดกิจกรรม “Summer Beach Holiday”


แชร์เลย

1 post in this topic

2232019_190325_0016.jpg.997f8634d0eec3ab2338a05db1bad497.jpg

Unity Concord International School จัดงาน “Summer Fun Party” กิจกรรมของโรงเรียนในเครือ Ambassador Project ทั้ง 6 แห่ง ภายใต้แนวคิด “Summer Beach Holiday” ที่อบอวลไปด้วย ความสุข ความสนุกสนาน ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ 

ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การแสดงของเด็กๆ โรงเรียนในเครือ Ambassador Project กิจกรรมเล่นเกม D.I.Y ทำกระปุกออมสิน, ตัวต่อเลโก้, ร้อยลูกปัด และแต่งหน้าขนมคุกกี้ พร้อมของรางวัลต่างๆ มากมาย รวมถึงมีบูธประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อจากโรงเรียนในเครือ Ambassador Project มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย เพื่อให้ข้อมูล และคำแนะนำสำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครองที่กำลังมองหาโรงเรียนให้ บุตรหลาน

2232019_190325_0010.jpg.528af3f4c789d04ece26523188962444.jpg

2232019_190325_0009.jpg.7ddd70f6a31b8b966ec44529c7f6c504.jpg

2232019_190325_0012.jpg.3f2a6ef136308ac86d2ef21d0df80331.jpg

โรงเรียนยุวทูตศึกษาพัฒนา หรือ ABS เป็นสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 เปิดสอนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล - ชั้น ม.6 มุ่งเน้นพัฒนาให้ผู้เรียนมี ความรู้ และมีทักษะการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความ สามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นคนดีของสังคม มีสุขภาพพลานามัย ที่สมบูรณ์ และสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้ อย่างมีความสุข ภายใต้คำขวัญของโรงเรียนที่ว่า “ภาษาล้ำเลิศ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำวิชาการ สืบสานวัฒนธรรมไทย มุ่งไปสู่สากล” และยังผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพ มีความเป็นเลิศ ทั้งวิชาการและกิจกรรม ได้รับรางวัลที่น่าภาคภูมิใจมากมาย ซึ่งโรงเรียนในเครือ Ambassador Project ได้แก่

1. Ambassador Bilingual School (ABS)
โรงเรียนในระบบ หลักสูตรสองภาษา (EP) เปิดสอนตั้งแต่เตรียมอนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 6

2.Unity Concord International School (UCIS)
โรงเรียนนานาชาติในระบบ หลักสูตรอินเตอร์ เปิดสอนตั้งแต่ เตรียมอนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 6

3.Little Stars Bilingual School (Little Stars)
โรงเรียนในระบบ หลักสูตรสองภาษา (EP) เปิดสอนเตรียมอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6

4.Chiang Mai Education Center (CEC)
โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ สำหรับเด็ก, ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ: TOEFL TOEIC IELTS SAT และ ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่, ภาษาไทย, ภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาเยอรมัน และ ภาษาสเปน

5.Finn College of Business and Tourism, Chiang Mai Campus (Finn College) วิทยาลัยฟินน์ สอนหลักสูตรมหาวิทยาลัย ระดับ ป.ตรี ป.โท ด้านธุรกิจและการท่องเที่ยว

6.Americana Chinese International School (ACIS)
โรงเรียนนานาชาติ ระบบอเมริกัน และมีภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง โดยปีแรกจะรับสมัครนักเรียนในระดับ ชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6

Share this post


Link to post
Share on other sites

ตอบด้วยสมาชิก Facebook

Guest
You are commenting as a guest. If you have an account, please sign in.
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×