Jump to content
CM108.com ซีเอ็มร้อยแปดดอทคอม
Sign in to follow this  
ผู้สื่อข่าว CM108 (3)

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ออกประกาศ ทุกอำเภอให้คำแนะนำวิธีปฏิบัติตนและแจกหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง


แชร์เลย

1 post in this topic

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ สั่งการให้ทุกอำเภอจัดชุดลาดตระเวน และชุดเคลื่อนที่เร็วเข้าดับไฟอย่างรวดเร็ว ย้ำหากพบการเผา ให้ดำเนินคดีทันที พร้อมกำชับให้ทุกท้องถิ่นออกให้ความรู้แบบเคาะประตูบ้าน และแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้ประชาชนให้ทั่วถึงทุกชุมชน

1484563847_NewBanner2.jpg.9e47f56f180478c56bbab6edb9b2883f.jpg

     วันนี้ (24 มี.ค.62) ที่ ห้อง POC ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมผ่านระบบ VDO Conference ไปยัง 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน รายงานสถานการณ์ และปัญหาอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าของแต่ละพื้นที่ หลังสถานการณ์ปัญหาหมอกควันยังคงปกคลุมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีค่าฝุ่นละอองในอากาศสูงเกินมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกิดจากการลักลอบเผาป่า ล่าสัตว์ในพื้นที่ป่า และเพื่อเตรียมพื้นที่ทางการเกษตรของราษฎร ทำให้เกิดการสะสมของกลุ่มควัน ซึ่งเป็นปัญหาจากภายใน และยังมีปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองจากนอกพื้นที่เข้ามายังจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบกับกระแสลมมีกำลังอ่อน ไม่สามารถพัดกลุ่มควันที่สะสมอยู่ให้ระบายออกไปจากพื้นที่ได้ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนทั่วทั้งจังหวัด 

     ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้มีประกาศมาตรการในการแก้ไขปัญหาหมอกควัน ฝุ่นละอองขนาดเล็ก และการดูแลสุขภาพของประชาชน ประจำปี 2562 (เพิ่มเติม) ให้ทุกอำเภอดำเนินการตามมาตรการห้ามเผาเด็ดขาด โดยให้จัดชุดลาดตระเวน ตรวจตรา เพื่อป้องกันการเผาป่า และจัดชุดปฏิบัติการเข้าดับไฟทันทีในเวลาอันรวดเร็ว หากมีเหตุเผาไหม้ในพื้นที่ และหากพบการกระทำผิดให้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง รวมทั้งสั่งการให้อำเภอมอบหมายหน่วยงานสาธารณสุข และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกให้คำแนะนำวิธีปฏิบัติตนที่ถูกต้องในการดูแลรักษาสุขภาพ เพี่อป้องกันผลกระทบจากฝุ่นละอองและหมอกควันไฟป่า และกำชับให้ดำเนินการแจกจ่ายหน้ากากอนามัย ให้กับเด็ก สตรี ผู้มีโรคประจำตัว (ระบบทางเดินหายใจ) และประชาชนทั่วไป ซึ่งสามารถมารับด้วยตนเองได้ที่สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือตามเทศบาลท้องถิ่นของตนเอง และให้แจกจ่ายแบบเคาะประตูบ้าน เพื่อให้ทั่วถึงทุกชุมชน ตลอดจนให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในทุกช่องทาง เช่น เสียงตามสายประจำหมู่บ้านชุมชน วิทยุชุมชน รถกระจายเสียงเคลื่อนที่ ในการชี้แจงทำความเข้าใจการห้ามเผาป่า เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายและผลกระทบของการเผาป่า

     นอกจากนี้ ได้สั่งการให้ทุกอำเภอประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการสร้างความชุ่มชื้นและลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเพิ่มรอบในการกวาดล้างทำความสะอาด และควบคุมพื้นที่ก่อสร้างไม่ให้เกิดฝุ่นละออง และขอความร่วมมือจากประชาชนในการเพิ่มความชุ่มชื้นบริเวณที่อยู่อาศัย เช่น รดน้ำต้นไม้ ฉีดล้างถนน หรือทางเท้าหน้าอาคารบ้านเรือนของตนเอง เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่

ข่าว : อภิชาติ เฮงพลอย / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 

55560653_377355232852173_6306436025589694464_o.jpg.97267e7ddd3b93eed2927a914ff92a40.jpg

56119988_377355226185507_6980668031894552576_o.jpg.0579c6af8414d8be9930ceb963d0605e.jpg54525509_377355216185508_6570093523746422784_o.thumb.jpg.698b5a0fa3b744070adacc3d4d824ad9.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

ตอบด้วยสมาชิก Facebook

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×