Jump to content
CM108.com ซีเอ็มร้อยแปดดอทคอม
Sign in to follow this  
ผู้สื่อข่าว CM108 (3)

รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ลงพื้นที่อำเภอพร้าว จับมือเผาได้ 1 ราย


แชร์เลย

1 post in this topic

รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ลงพื้นที่อำเภอพร้าว กำชับทุกหมู่บ้านตั้งจุดตรวจเฝ้าระวังพื้นที่ที่ติดกับป่า คุมเข้มห้ามเผาเด็ดขาด ล่าสุดจับมือเผาได้ 1 ราย

448011433_NewBanner4.jpg.d6604eef3362970f081a34217bf217b8.jpg

   วันนี้ (20 มี.ค.62) ที่ หอประชุมโรงเรียนพร้าววิทยา อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ นายมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ให้กับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุข สมาคมวิชาชีพครู และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอำเภอพร้าว ภายใต้โครงการ "เสริมประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่" เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการลดการเผาเพื่อเตรียมพื้นที่ทางการเกษตร และการเผาจากการหาของป่าในพื้นที่ รวมถึงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนให้มีรายได้อย่างยั่งยืน   

     สำหรับ อำเภอพร้าว มีทั้งหมด 11 ตำบล มีพื้นที่ติดเขตป่า 9 ตำบล ปีที่ผ่านมาเกิดจุด Hotspot 15 จุด แต่ปีนี้เกิดขึ้น 25 จุด ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเขตป่าอนุรักษ์ และมี 6 ตำบลที่ไม่เกิดไฟเลย โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศให้ปิดป่าห้ามเผาเด็ดขาดไปจนถึง 30 เมษายนนี้ โดยให้ทุกอำเภอที่มีพื้นที่ติดกับป่า ตั้งจุดตรวจคนเข้า-ออก ตรวจค้นอุปกรณ์ที่จะสามารถจุดไฟ รวมทั้งให้กำนันผู้ใหญ่บ้านจัดทำบัญชีผู้มีอาชีพหาของป่า ซึ่งอำเภอพร้าวได้ตั้งด่านชุมชนและหมู่บ้าน ตลอด 24 ชั่วโมง คัดกรองและเฝ้าระวัง จำนวน 30 จุด และจะเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปยังจุดที่เกิดการเผาซ้ำซาก โดยกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ดูแลไม่ให้เกิดไฟขึ้นในพื้นที่ของตนเอง ถ้าพบผู้กระทำผิดให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยมีรางวัลนำจับ 5,000 บาท ให้กับผู้ชี้เบาะแสจนนำไปถึงการจับดำเนินคดีตามกฎหมาย 
     ล่าสุด วานนี้ (19 มี.ค.62) เวลาประมาณ 23.00 น. เจ้าหน้าที่บูรณาการออกตรวจลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ และออกตรวจลาดตระเวนไฟป่า พบเห็นไฟกำลังลุกไหม้ เจ้าหน้าที่จึงได้เข้าไปตรวจสอบ พบชาย 1 คน ชื่อ นายสวัสดิ์ กองเขียว อายุ 56 ปี บ้านเลขที่ 161 หมู่ 3 ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว พร้อมไฟแช็ก 1 อัน ยอมรับสารภาพว่าเผาป่าจริง โดยเผาออกจากสวนตัวเอง และลุกลามเข้าไปในป่า ไม่สามารถควบคุมได้ พื้นที่เสียหาย จำนวน 2 ไร่ เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินคดีตามกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ ตาม พรบ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 มาตรา 54 พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ มาตรา14 พรบ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 มาตรา16 (1) เเละฝ่าฝืนประกาศของจังหวัดเชียงใหม่ 

    ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เน้นย้ำ ให้สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากพิษภัยของหมอกควันและไฟป่า ให้กับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ปรับวิธีการผลิตสินค้าทางการเกษตร โดยการปลูกพืชผสมผสาน น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ ดำเนินการจัดการวัชพืชอย่างเหมาะสม โดยจะมีการฝึกอบรม ฝึกอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับกลุ่มผู้มีอาชีพหาของป่า ขณะเดียวกัน ยังคงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการฉีดพ่นน้ำลดการเกิดฝุ่นละอองในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และให้อาสาสมัครสาธารณสุขออกให้ความรู้และคำแนะนำแก่ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว เลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้ง สวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าอย่างต่อเนื่องและจริงจัง

ข่าว : อภิชาติ เฮงพลอย  /  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

896186.jpg.7b369781eebd78a133d6a25c2dcce243.jpg
 

896189.jpg

896190.jpg

896191.jpg

896192.jpg

896193.jpg

896194.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

ตอบด้วยสมาชิก Facebook

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×