Jump to content
CM108.com ซีเอ็มร้อยแปดดอทคอม
Sign in to follow this  
ผู้สื่อข่าว CM108 (3)

ปรับปรุงเพิ่มช่องจราจรสำหรับช่องทางกลับรถ บริเวณแยกข่วงสิงห์ ขาเข้าเมือง


แชร์เลย

1 post in this topic

แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 จะดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มช่องจราจรสำหรับช่องทางกลับรถ เพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาการจราจร บริเวณแยกข่วงสิงห์ ทิศทางขาเข้าเมือง โดยจะเริ่มทำการก่อสร้างในวันที่ 21 มีนาคม ถึง วันที่ 20 พฤษภาคม 2562 จึงขออภัยในความไม่สะดวกในช่วงระหว่างก่อสร้าง

53505534_NewBanner3.jpg.befde46e49ec95bfd97ef599c564ce03.jpg

54200881_644040752693862_3041362738543591424_n.jpg.7e13c9ba29740647dd4c41d16ff0d117.jpg54403623_644040792693858_6871808486594838528_n.jpg.73b34900f6f1d29481924c0ae0b5bdab.jpg53906747_644040772693860_1534085163338694656_n.jpg.ff44ea178ad348ad21e676205ef9cd6c.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

ตอบด้วยสมาชิก Facebook

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×