Jump to content
CM108.com ซีเอ็มร้อยแปดดอทคอม
Sign in to follow this  
ผู้สื่อข่าว CM108 (2)

รณรงค์ “โค้งสุดท้าย” การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ (Big Day)


แชร์เลย

1 post in this topic

รณรงค์ “โค้งสุดท้าย” การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ (Big Day)

วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.

     นายศุภชัย  เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดรณรงค์ “โค้งสุดท้าย” การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่ (Big Day) และ นายเกรียงไกร  พานดอกไม้ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมี นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายธวัช  ใสสม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดฯ ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อรณรงค์ในรูปแบบการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ กระตุ้น และปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร(ส.ส.) ซึ่งเป็นการเลือกตั้งทั่วไป ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562  ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมฯ ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ลูกเสืออาสา  กกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย  นักศึกษาวิชาทหาร (รด.จิตอาสา)  องกรค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ดีเจประชาธิปไตยชุมชน  คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล(ศส.ปชต.)  อาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช./อช.)  กลุ่มพัฒนาสตรี  และผู้แทนหน่วยงานราชการต่างๆ จำนวน 2,000 คน โดยตั้งขบวนรณรงค์จุดเริ่มต้น ณ อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ และไปสิ้นสุดที่ข่วงประตูท่าแพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

///ทีมงานสารสนเทศฯ พช.เชียงใหม่ : รายงาน///

P3190066.thumb.jpg.ec77292476705a4c249bd7f753cb6b3d.jpg

P3190207.thumb.jpg.f03dd383c75cf625492d21e2d6f238b5.jpg

S__7463046.thumb.jpg.f463965d43ec86249e8164709971b314.jpg

87614.jpg.5431e1c15b1e3526c46861f18a76160a.jpg

P3190045.thumb.jpg.69882b2651a6b4c2efcbee967aeab1d2.jpg

P3190058.thumb.jpg.adbedc7f18bdf76b31bd4c7499808090.jpg

P3190094.thumb.jpg.0954ec46bb28f99fade0253e4550b362.jpg

P3190098.thumb.jpg.e2faddd03873a3ae2e9e0ef6d4726fb1.jpg

P3190128.thumb.jpg.b22b81db549ed8fccb736643a5adba99.jpg

P3190136.thumb.jpg.1efece569748382460f99db96b418e47.jpg

P3190145.thumb.jpg.af7de5e51efa1b18fd19eba62cd8b20e.jpg

P3190150.thumb.jpg.e51ae6512ce956e2ef192eccd59e2968.jpg

P3190170.thumb.jpg.3962585b1e00b8deaa187652c0d54140.jpg

P3190220.thumb.jpg.747415f12fa5a8f7e7e757534ede8680.jpg

P3190235.thumb.jpg.2bd0fa389552ab63c6b05df58751b518.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

ตอบด้วยสมาชิก Facebook

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×