Jump to content
CM108.com ซีเอ็มร้อยแปดดอทคอม
Sign in to follow this  
ผู้สื่อข่าว CM108 (3)

ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มช. เรียกร้องให้หยุดการเรียนการสอนในวันที่ค่าฝุ่นพุ่งสูง


แชร์เลย

1 post in this topic

 ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มช. เรียกร้องให้หยุดการเรียนการสอนในวันที่ค่าฝุ่นพุ่งสูง

322716710_NewBanner3.jpg.a3921a6ef0685ce8c6c434f9330192fd.jpg

ผู้สื่อข่าวรายงานพบเฟซบุ๊กแฟนเพจ "ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" ได้โพสต์ข้อความ โดยเป็นการเรียกร้องให้มีการหยุดการเรียนการสอนในวันที่มีค่าฝุ่นพุ่งสูง โดยระบุว่า...

"ต้องหยุดการเรียนการสอนในวันฝุ่นท่วมเชียงใหม่

แม้ปริมาณของฝุ่นจะอยู่ในระดับอันตรายต่อสุขภาพมาต่อเนื่อง แต่มหาวิทยาลัยก็ยังคงไม่รู้ร้อนรู้หนาวต่อสภาพปัญหาดังกล่าว ความพยายามในการแก้ไขเท่าที่ปรากฏคือ มีการแจกหน้ากากในช่วงอาทิตย์หน้า ขณะที่ช่วงเวลานี้ระดับฝุ่นเข้าสู่สถานะวิกฤติ

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากฝุ่นไม่ใช่ผลกระทบที่เห็นได้อย่างฉับพลัน แต่ก็ส่งผลอย่างมากในระยะยาวเฉพาะอย่างยิ่งกับโรคระบบทางเดินหายใจและโรคอื่นๆ ที่อาจสืบเนื่องติดตามมา การสร้างความตระหนักรู้และการปกป้องคุณภาพชีวิตของผู้คนโดยสถาบันการศึกษาจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในห้วงเวลาที่ไม่อาจฝากความหวังไว้กับระบบราชการแบบรัฐรวมศูนย์ ซึ่งขึ้นอยู่กับอำนาจของรัฐส่วนกลางในการแต่งตั้ง โยกย้าย ชีวิตของผู้คนในท้องถิ่นจึงไม่ได้มีความหมายอะไรมากไปกว่าฝุ่นเช่นกันในสายตาของเจ้าหน้าที่รัฐ

แต่ดูราวกับว่ามหาวิทยาลัยก็ไม่ได้ตระหนักถึงปัญหาเฉกเช่นเดียวกัน ไม่มีการแจ้งเตือนอย่างจริงจัง ไม่มีการกระจายหน้ากากกันฝุ่นแบบทันท่วงที ไม่มีมาตรการยุติการก่อสร้างที่ช่วยซ้ำเติมสถานการณ์ฝุ่นให้รุนแรงขึ้น ไม่มีการประกาศหยุดการเรียนการสอน ฯลฯ

จะกล่าวว่าสถาบันการศึกษาแห่งนี้ปราศจากความรู้ถึงอันตรายที่เกี่ยวข้องกับฝุ่นก็คงไม่อาจกระทำได้ เพราะมีคณะที่ทำการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีชื่อเสียงอยู่ในระดับโลก หรือในหมู่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยจำนวนไม่น้อยก็มาจากคณะดังกล่าว

ความไม่รู้ร้อนรู้หนาวเช่นนี้ก็คงเป็นลักษณะเดียวกันกับระบบราชการแบบรวมศูนย์ซึ่งผู้บริหารไม่ได้สัมพันธ์กับผู้คนในมหาวิทยาลัย การดำรงตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงที่ไม่จำต้องเกี่ยวข้องกับนักศึกษา บุคลากร หากมาจากการแต่งตั้งด้วยพลังอำนาจในระบบราชการ การดำรงตำแหน่ง การปฏิบัติงาน การตรวจสอบ ล้วนห่างไกลจากผู้คนเป็นอย่างมาก 

การประเมินวัดคุณภาพมหาวิทยาลัยไม่ใช่เพียงการพิจารณาจากบทความตีความในวารสารที่มีคุณภาพสูง จำนวนงานวิจัย จำนวนรางวัล ฯลฯ การให้ความใส่ใจถึงคุณภาพชีวิตของนักศึกษาและปัญหาในท้องถิ่นอย่างจริงจังก็มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่ากัน

ท่ามกลางความนิ่งเฉยอันน่าเศร้าใจ ขอยืนยันว่าหากสถานการณ์ฝุ่นอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ นักศึกษา บุคลากร ต้องมีสิทธิที่จะหยุดทำการเรียน การสอน และการปฏิบัติงานได้อย่างชอบธรรม หากมหาวิทยาลัยยังคงเพิกเฉยต่อปัญหานี้เพื่อเป็นการปกป้องคุณภาพชีวิตของตนเองทั้งในปัจจุบันและผลกระทบที่จะติดตามมาในอนาคต

13 มีนาคม 2562
ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"

 

 

1552468344628.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

ตอบด้วยสมาชิก Facebook

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×