Jump to content
CM108.com ซีเอ็มร้อยแปดดอทคอม
Sign in to follow this  
ผู้สื่อข่าว CM108 (3)

เชียงใหม่บูรณาการทุกภาคส่วน จัดกิจกรรมปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำ พ่นละอองน้ำ ลดปัญหาฝุ่นในอากาศ


แชร์เลย

1 post in this topic

เชียงใหม่บูรณาการทุกภาคส่วน จัดกิจกรรมปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำ พ่นละอองน้ำ ลดปัญหาฝุ่นในอากาศ พร้อมสร้างการรับรู้ เข้าใจ การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า

52880635_364792370775126_91769402277494784_o.thumb.jpg.11b42e83cbe1076a934602bae57b4cbb.jpg

     วันนี้ (21 ก.พ. 62) ที่บริเวณลานหน้าศูนย์ราชการ จังหวัดเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน กิจกรรมปล่อยขบวนบรรทุกน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศของส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ทั้งนี้มีส่วนราชการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน โดยมีภาคส่วนต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก 
      จากที่ปัจจุบัน จังหวัดเชียงใหม่ตรวจพบค่าเฉลี่ยปริมาณฝุ่นละออง PM10 และปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 มีแนวโน้มสูงขึ้น ส่งผลต่อสุขภาพประชาชน จำเป็นที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันในการช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดขึ้น ในการสร้างการรับรู้ และความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ มีการปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำ พ่นละอองน้ำ ในการเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ เพื่อช่วยลดและบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองภายในพื้นที่เมืองเชียงใหม่ โดยมีรถบรรทุกน้ำที่ใช้ร่วมกิจกรรมจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ทหารพันพัฒนา ทหาร ป. พัน 7 เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เทศบาลตำบลหนองจ๊อม มทบ. 33 เทศบาลเมืองแม่เหี๊ยะ เทศบาลตำบลสุเทพ เทศบาลตำบลช้างเผือก องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก แขวงทางหลวงที่ 2 และแขวงทางหลวงชนบท จำนวนทั้งสิ้น 34 คัน

ที่มา : ส.ปชส.เชียงใหม่

52422262_364792404108456_9066440825281445888_o.thumb.jpg.178e324ac5f86ac55a6f5d0c9f8f7824.jpg

52459024_364792284108468_2441023424068321280_o.thumb.jpg.7533b6e49ff3308a9b33877d68636dcf.jpg52355767_364792300775133_6419022709149138944_n.jpg.ec5b1f0c06dd5250add23ddd3f0ac3a7.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

ตอบด้วยสมาชิก Facebook

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×