Jump to content
CM108.com ซีเอ็มร้อยแปดดอทคอม
Sign in to follow this  
ผู้สื่อข่าว CM108 (3)

รฟม. ลงนามสัญญาจ้างศึกษารายละเอียดความเหมาะสม รถไฟฟ้าเชียงใหม่สายสีแดง


แชร์เลย

1 post in this topic

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จัดพิธีลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบและจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ สายสีแดง (โรงพยาบาลนครพิงค์ - แยกแม่เหียะสมานสามัคคี)

131658343_NewBanner3.jpg.d9d80e8a937f621c5a58f85dc0ca5fb2.jpg


     เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน แห่งประเทศไทย ได้ร่วมลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบและจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ สายสีแดง (โรงพยาบาลนครพิงค์ - แยกแม่เหียะสมานสามัคคี) กับกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา นำโดยบริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด ซึ่งประกอบด้วย 6 บริษัท ได้แก่ บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท พี เอส เค คอนซัลแทนส์ จำกัด บริษัท อีจีส เรล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เอ็นริช คอนซัลแตนท์ จำกัด และมหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งนี้ ขอบเขตของงานจ้างประกอบด้วยงาน 2 ช่วง (Phase)

     ช่วงที่ 1 คืองานศึกษารายละเอียดความเหมาะสม (Feasibility Study) ออกแบบ จัดทำรายงานการศึกษา และวิเคราะห์การให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการ และทำหน้าที่ที่ปรึกษาตามที่กำหนดใน พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุนฯ พ.ศ. 2556 หมวด 4 (การเสนอโครงการ) และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ปี

     และช่วงที่ 2 คืองานจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาเพื่อคัดเลือกผู้รับจ้างงานก่อสร้างโครงการ และ/หรือ เอกสารประกวดข้อเสนอเพื่อคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนงานโยธา งานระบบรถไฟฟ้า งานบำรุงรักษาและงานให้บริการเดินรถ และทำหน้าที่ที่ปรึกษาตามที่กำหนดใน พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุนฯ พ.ศ. 2556 หมวด 5 (การดำเนินโครงการ) โดย รฟม. คาดว่าจะสามารถแจ้งที่ปรึกษาเริ่มปฏิบัติงานในช่วงที่ 1 ได้ในเดือนมีนาคม 2562

cnx-transportation.jpg.c6c5e8d5f99b948ec20de2dac8a08832.jpg
ภาพ : CM PMAP

52924218_2186325751584147_9119764931615391744_o.thumb.jpg.6bb4c7b12908d8c4dfba864514ef7f14.jpg52469105_2186325634917492_1578988874619682816_o.thumb.jpg.361ce989851542533e43d3a4568d60fe.jpg52283865_2186326098250779_3375903844377559040_o.thumb.jpg.707707480a461b1434c1cec2fa5743aa.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

ตอบด้วยสมาชิก Facebook

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×