Jump to content
CM108.com ซีเอ็มร้อยแปดดอทคอม
Sign in to follow this  
ผู้สื่อข่าว CM108 (3)

13 เมษายน ห้ามขายเหล้า-เบียร์ หวังลดอุบัติเหตุ


แชร์เลย

2 posts in this topic

คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เห็นชอบมาตรการระดับเข้มข้นให้งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันที่ 13 เมษายน หวังลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร โดยเตรียมเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติเพื่อพิจารณาต่อไป

761038819_NewBanner1.jpg.c3bee73dc89b2c9114cda9e675adf9d5.jpg

      วันนี้ (15 กุมภาพันธ์ 2562) ที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 1/2562 โดยมีผู้แทนจากภาครัฐ และภาคเอกชนเข้าร่วมประชุม และให้สัมภาษณ์ว่า มติที่ประชุมเห็นชอบการลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 ด้วยมาตรการ 3 ระดับเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 ได้แก่ 1)ระดับพื้นฐาน บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เช่น เวลา สถานที่ห้ามดื่ม/ห้ามขาย ใบอนุญาตจำหน่ายสุรา การขับขี่ยานพาหนะเมื่อดื่มสุราและการบำบัดรักษา ดำเนินการต่อเนื่องตามนโยบายการคัดกรองและบำบัดรักษาสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติฐานความผิดเป็นผู้ขับขี่ที่เมาสุราในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 2)ระดับปานกลาง กำหนดให้พื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ เป็นพื้นที่ห้ามขายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจดำเนินการร่วมกับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนทุกจังหวัด เน้นการแยกผู้ดื่มแอลกอฮอล์ไม่ให้ขับขี่ยานพาหนะ และ 3)ระดับเข้มข้น ให้งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันที่ 13 เมษายน เนื่องจากข้อมูล กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2555 - 2559 มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจราจรทางถนนที่เกี่ยวเนื่องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จำนวน 44,590 คน คิดเป็นร้อยละ 32.5 จากผู้ประสบอุบัติเหตุทั้งสิ้นจำนวน 137,385 คน และในวันที่ 13 เมษายน มีผู้ประสบอุบัติเหตุที่บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุด สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการดื่มสุรา อย่างไรก็ตาม มาตรการดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กำลังจะนำเสนอคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติต่อไป

51977446_3073321412694193_1336801986695135232_n.jpg.8629820c9fa1cfb205fb3332ac71a418.jpg

52179277_3073321686027499_7702792088940707840_o.thumb.jpg.e7dc1952572471c8157ddf97732730b7.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

ห้ามขายเหล้า แต่ก็มาเก์บภาษีขึ้นภาษีกับเหล้า บุหรี่ พวกมือถือสากปากถือศีล ทำไมไม่สั่งโรงงานเหล้า บุหรี่ไปเลยล่ะ ไม่แน่จริงนี่หว่า

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

ตอบด้วยสมาชิก Facebook

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×