Jump to content
CM108.com ซีเอ็มร้อยแปดดอทคอม
Sign in to follow this  
ผู้สื่อข่าว CM108 (2)

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ลงพื้นที่บรรยายพิเศษศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 เชียงใหม่


แชร์เลย

1 post in this topic

     ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่เข้าตรวจเยี่ยมพร้อมบรรยายพิเศษให้กับลูกหลานศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่ โดยหวังให้เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติและรู้รักสามัคคี

     วันนี้ (11 ก.พ. 62) เวลา 12.30 น. ที่ อาคารศูนย์รวมใจท่อน้ำใจปันรัก ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมพร้อมทั้งบรรยายพิเศษวิชา “การเป็นคนไทยที่ดี ตามรอยพระยุคลบาท” โดยมีนางฉอ้อน สวยรูป ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 เชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักสังคมสงเคราะห์และเยาวชนที่ได้รับการฝึกอบรมตามคำพิพากษาของศาล จำนวน 430 คน

     สำหรับ วิชา “การเป็นคนไทยที่ดี ตามรอยพระยุคลบาท” นั้น อบรมเพื่อให้เยาวชนรู้รักสามัคคี ไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนาและแบ่งฝักแบ่งฝ่าย พร้อมทั้งประพฤติตนให้อยู่ในศีลธรรม ไม่คดโกง มีความกตัญญูต่อบุพการีและครูบาอาจารย์ ซึ่งการทำความดีนั้นย่อมเป็นศักดิ์เป็นศรีแก่ตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติ โดยยึดตามแนวทางพระราชดํารัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ว่าอนาคตของชาติทุกชาติย่อมขึ้นอยู่แก่เด็ก เพราะเด็กก็คือผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า ถ้าบุคคลได้รับการอบรมบ่มนิสัยให้เป็นพลเมืองดี อยู่ในศีลธรรม เคารพต่อกฎหมายของบ้านเมืองเสียตั้งแต่ยังเยาว์ เมื่อเติบใหญ่ขึ้น พลเมืองของประเทศ ก็จะมีแต่คนดี และประเทศจะเจริญก้าวหน้าต่อไป

     ทั้งนี้ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่ มีภารกิจในการพิทักษ์คุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน ผู้เยาว์และครอบครัวที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม โดยส่งเสริมการใช้ กระบวนการยุติธรรมทางเลือกและมาตรการอื่นๆ ดำเนินการด้านคดี ด้านการป้องกัน บำบัด แก้ไข ฟื้นฟู พัฒนาและสงเคราะห์และติด ตามประเมินผล ตลอดจนประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับชุมชน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนกระบวนการยุติธรรมและป้องกันการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน
////////////////////////////
นฤมล วรรณพริ้ง / ส.ปชส.เชียงใหม่
11 กุมภาพันธ์ 2562

52063558_955199541535856_600654197855092

51579832_955199548202522_331029323676909

51603089_955199574869186_780088785778612

51762751_955199581535852_588402409365254

51790102_955199614869182_495484559032110

51842315_955199608202516_462702239745363

Share this post


Link to post
Share on other sites

ตอบด้วยสมาชิก Facebook

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×