Jump to content
CM108.com ซีเอ็มร้อยแปดดอทคอม
Sign in to follow this  
นักข่าวออนไลน์ CM108

มารู้จัก พรรคไทยรักษาชาติ ที่กำลังเป็นกระแสในขณะนี้


แชร์เลย

1 post in this topic

พรรคไทยรักษาชาติ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พรรคไทยรักษาชาติ 
ทษช.
Thai Raksa Chart Party Logo.png
หัวหน้าพรรค กมล วิจิตรโสภาพันธ์[1]
นายทะเบียนพรรค ชยิกา วงศ์นภาจันทร์
เลขาธิการพรรค มิตติ ติยะไพรัช
โฆษกพรรค จิรัตธิติกาล คุ้มเสือ
รองโฆษกพรรค ขัตติยา สวัสดิผล
คำขวัญพรรค โลกก้าวไกล ไทยต้องก้าวทัน 
คิดใหม่ ทำใหม่ กล้าเปลี่ยนแปลง
ก่อตั้ง พรรครัฐไทย 
27 กรกฎาคม 2009; 9 ปีก่อน 
พรรคไทยรวมพลัง 
1 ตุลาคม 2010; 8 ปีก่อน 
พรรคไทยรักษาชาติ 
7 ตุลาคม 2018; 4 เดือนก่อน
ที่ทำการพรรค 99/385 ถนน แจ้งวัฒนะ, แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่, กรุงเทพมหานคร
สี      แดง
รองหัวหน้าพรรค วีรภัทร พาสุนันท์ 
รองเลขาธิการพรรค ต้น ณ ระนอง 
วิม รุ่งวัฒนจินดา 
คณาพจน์ โจมฤทธิ์
ประธานยุทธศาสตร์พรรค จาตุรนต์ ฉายแสง
เหรัญญิกพรรค วรรษมล เพ็งดิษฐ์
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

พรรคไทยรักษาชาติ (อังกฤษThai Save the Nation Party,ชื่อย่อ: ทษช. ชื่อย่อภาษาอังกฤษ:TSN) พรรคการเมืองไทยที่ก่อตั้งขึ้นตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นลำดับที่ ๑๑/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ในชื่อ พรรครัฐไทย โดยมีนาย เอกสิทธิ์ เจาฑานนท์ และนาย ศิรเมศร์ เสถียรรุจิกานนท์ เป็นหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคคนแรก [2]

ต่อมาในการประชุมใหญ่วิสามัญของพรรครัฐไทยครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ที่ประชุมได้มีมติให้เปลี่ยนแปลงชื่อพรรคจาก พรรครัฐไทย เป็น พรรคไทยรวมพลัง พร้อมกับเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรค และภาพเครื่องหมายพรรค [3] โดยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 พรรคไทยรวมพลังได้ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งแต่ไม่ได้ที่นั่งในสภาแม้แต่ที่นั่งเดียว

ใน พ.ศ. 2557 นายเอกสิทธิ์หัวหน้าพรรคคนแรกได้ลาออกจากตำแหน่งทำให้คณะกรรมการบริหารพรรคต้องพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ [4] โดยนาย กมล จิรโสภาพันธ์ ในฐานะนายทะเบียนสมาชิกพรรคจึงรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าพรรค

จากนั้นในการประชุมใหญ่ของพรรคไทยรวมพลังเมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ที่ประชุมมีมติให้เปลี่ยนแปลงชื่อพรรคเป็น พรรคไทยรักษาชาติ พร้อมกับเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคอุดมการณ์ของพรรค และนโยบายของพรรค รวมถึงนายกมลได้ลาออกจากตำแหน่งรักษาการหัวหน้าพรรคโดยมีกระแสข่าวว่าพรรคไทยรักษาชาติเป็นพรรคสาขาของพรรคเพื่อไทยเพราะมีอดีต ส.ส. และอดีตรัฐมนตรีของ พรรคเพื่อไทย จำนวนหนึ่งได้เตรียมย้ายมาสังกัดและเข้ามาบริหารพรรคไทยรักษาชาติ [5] นอกจากนี้ยังมีการตีความชื่อย่อของทางพรรคในช่วงแรกๆ ว่ามีนัยหมายถึงทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีอีกด้วย [6]

กระทั่งการประชุมใหญ่ของพรรคไทยรักษาชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ที่ โรงแรมรามาการ์เดนส์ มีวาระสำคัญในการเลือก หัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค และคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ รวมถึงเปลี่ยนแปลงภาพเครื่องหมายพรรค และสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของพรรค ซึ่งที่ประชุมมีมติเลือกร้อยโท ปรีชาพล พงษ์พานิช และนาย มิตติ ติยะไพรัช เป็นหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคคนใหม่ [7]

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 พรรคไทยรักษาชาติยื่นพระนามทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน มหิดล เป็นผู้ที่จะเสนอเป็นนายกรัฐมนตรีเพียงชื่อเดียว ด้านหัวหน้าพรรคไทยรักษาชาติให้สัมภาษณ์ว่า "พระองค์ท่านเองทรงมีพระเมตตาตอบรับและให้พรรคไทยรักษาชาติเสนอพระนามในบัญชีนายกฯ ของพรรค"[8]

ดูเพิ่ม[แก้]

Thai_Raksa_Chart_Party_Logo.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

ตอบด้วยสมาชิก Facebook

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×