Jump to content
CM108.com ซีเอ็มร้อยแปดดอทคอม
Sign in to follow this  
ผู้สื่อข่าว CM108 (3)

การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) รุ่นที่ 9 รอบภูมิภาค ภาคเหนือ


แชร์เลย

1 post in this topic

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2545  ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน  ภายใต้คำขวัญ “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้

IMG_3263.jpg.7a5b9c6d783302fcfd7d16c1d9051609.jpg

                ในยุคที่สังคมมีการเปลี่ยนแปลง และเจริญขึ้นไปอย่างไม่หยุดยั้ง  สิ่งที่ตามมาพร้อมกับความเจริญนั้น คือ อบายมุขที่มาจากหลายช่องทาง  ทั้งทางตรงและทางอ้อม  ทำให้เด็กและเยาวชนที่เปรียบเสมือนผ้าขาวอ่อนไหวไปกับสิ่งเร้าได้อย่างง่ายดาย ในขณะที่โครงการ TO BE NUMBER ONE  ได้ทำทุกอย่างเพื่อหยุดยั้งปัญหาเหล่านั้น  แต่พิษภัยของยาเสพติด และอบายมุขก็ยิ่งเพิ่มขึ้นทุกที  โครงการเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) จึงได้ถือกำเนิดขึ้นเพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว  ด้วยการนำเสนอเยาวชนชาย – หญิง ที่มีผลการเรียนดี และพฤติกรรมดี  เหมาะสมที่จะเป็นตัวอย่างเพื่อให้เยาวชนทั่วประเทศ ได้ตระหนัก และนำวิถีชีวิต แนวคิด และพฤติกรรม จากบุคคลตัวอย่างไปปรับใช้ในแบบของตน

วัตถุประสงค์

1.เพื่อค้นหาสุดยอดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) ประจำปี 2562

2.จัดกิจกรรมปลูกฝังค่านิยมให้กลุ่มสมาชิก TO BE NUMBER ONE ต้องการเป็นแบบอย่างที่เก่งและดี

3.จัดกิจกรรมให้กลุ่มสมาชิกรู้สึก และเข้าใจว่าสามารถเป็น IDOL ได้โดยไม่ต้องเป็นดารา

4.สร้างแรงจูงใจให้กลุ่มสมาชิกเห็นความสำคัญของการศึกษา หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม

5.สร้างเยาวชนต้นแบบ  พัฒนาคุณภาพของสมาชิกให้เป็นที่ยอมรับ และมีคุณค่าต่อสังคม

    และโครงการ TO BE NUMBER ONE ได้เฟ้นหาสุดยอดเยาวชนทั้ง 40 คน จากทั่วประเทศมาเข้าเก็บตัว  เพื่อพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ , ด้านการร้องเพลง , ด้านการเต้น , ด้านการแสดง  รวมถึงการพัฒนาบุคลิกภาพอย่างเหมาะสม และต้องผ่านการประกวดประชันความสามารถ และพัฒนาการบนเวทีทุกวันเสาร์  โดยมีกรรมการ อาทิ  คุณท๊อป ดารณีนุช, คุณหลิว มนัสสวี, คุณชิน ชินวุฒ และกรรมการผู้เชี่ยวชาญหลากหลายด้าน เป็นต้น

     โดยสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง NBT)  ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 16.05 – 16.30 น.  เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม – 26 เมษายน 2562  และจัดการประกวดประจำสัปดาห์  ณ  ห้องกำแพงเพชร JJ  MALL  จตุจักร  ออกอากาศสดทุกวันเสาร์ เวลา  21.30 – 23.30 น.  เริ่มวันเสาร์ที่  30 มีนาคม , 6 , 13 , 20  เมษายน 2562 และชิงชนะเลิศ  ในวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562   ผู้ที่สนใจสามารถร่วมโหวตให้กำลังใจแก่เยาวชนผู้เข้าประกวดได้ที่ 1900 – 1900 – 94

IMG_3273.jpg.c49118705d9c6f78bfd370bf330eed06.jpgIMG_3281.jpg.e279d3d725792dca6de70e851d6ece2d.jpg

IMG_3238.jpg

IMG_3247.jpg

IMG_3261.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

ตอบด้วยสมาชิก Facebook

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×