Jump to content
CM108.com ซีเอ็มร้อยแปดดอทคอม
Sign in to follow this  
ผู้สื่อข่าว CM108 (3)

เชียงใหม่ประกาศ 61 วันไม่เผา 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2562


แชร์เลย

1 post in this topic

จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดช่วงเวลาห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดอย่างเด็ดขาด และประกาศให้ปัญหาหมอกควันและไฟป่าเป็นวาระของจังหวัด โดยกำหมด 3 มาตรการ ในการแก้ไขอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยประกาศให้ช่วงวันที่ 1 มีนาคม - 30 เมษายน 2562 เป็นช่วง "61 วันไม่เผา" ซึ่งก่อนหน้าที่จะเริ่ม 61 วันไม่เผานี้ ก็ได้มีการประกาศงดการชิงเผาออกมาก่อนแล้ว

608143664_NewBanner.jpg.35925d579f1d9ed7ccec2acbb669ea2a.jpg

     ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้ประสบปัญหาหมอกควันปกคลุมในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งเป็นสาเหตุหลักจากการเกิดไฟป่า การเผาในที่โล่ง สภาพภูมิประเทศที่เป็นแอ่งกระทะ มีภูเขาล้อมรอบ ประกอบกับความกดอากาศสูง ทำให้หมอกควันแผ่ปกคลุมทั่วเมือง ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ และเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก 

          ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่ จึงประกาศให้ปัญหาหมอกควันและไฟป่าเป็นวาระของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ต้องดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยได้กำหมดเป็น 3 มาตรการ ได้แก่ มาตรการเตรียมการและป้องกัน (ระหว่างตุลาคม 2561 – กุมภาพันธ์ 2562) ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ดึงฟืนออกจากไฟ มาตรการการรับมือ (ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2562) ซึ่งจะกำหนดเป็นช่วงเวลาห้ามเผาเด็ดขาด ภายใต้ชื่อ “61 วันไม่เผา ชาวเชียงใหม่ร่วมแรงร่วมใจ ต้านภัยหมอกควันและไฟป่า เพื่อสุขภาพที่ดี เศรษฐกิจที่ดี คุณภาพชีวิตที่ดี” ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ดึงไฟจากใจคน และมาตรการสร้างความยั่งยืน (ตั้งแต่พฤกษาคม 2562 เป็นต้นไป) ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ควบคุมไฟอย่างยั่งยืนด้วยศาสตร์พระราชา 

          โอกาสนี้ จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอความร่วมมือหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันดำเนินการ 3 มาตรการดังกล่าว อย่างเข้มแข็ง โดยเฉพาะในช่วงระยะเวลา 61 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2562 (ห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดเด็ดขาด) หากฝ่าฝืนจะดำเนินการลงโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สำหรับผู้ชี้เบาะแสเพื่อนำไปสู่การจับกุมผู้กระทำผิดจะมีรางวัลนำจับรายละ 5,000 บาท สามารถแจ้งเหตุได้ที่ ศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5311-2725 หรือ 191 ตลอด 24 ชั่วโมง

ที่มา : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม / กานติมา เชาว์ทอง  / ส.ปชส.เชียงใหม่ 

9436234778748.jpg.1edb2d9d2f0b2832c2f11dea5c59fc0a.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

ตอบด้วยสมาชิก Facebook

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×