Jump to content
CM108.com ซีเอ็มร้อยแปดดอทคอม
Sign in to follow this  
ผู้สื่อข่าว CM108 (3)

จัดยิ่งใหญ่ มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 43 ภายใต้แนวคิด "Chiangmai Welcome Smile"


แชร์เลย

1 post in this topic

จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมเตรียมการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 43 ประจำปี 2562 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว และเชิดชูวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของจังหวัดเชียงใหม่

1711663832_NewBanner4.jpg.de6067d0e4f5654162d40f4fae38cb79.jpg

     เมื่อวันที่ 16ม.ค. 62 เวลา 14:00 น. ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมเตรียมการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 43 ประจำปี 2562 พร้อมด้วยนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ และเอกชนเข้าร่วมการประชุม 

190116164318.jpg.fabc1b559e14460e15d630fd8e871478.jpg

          สำหรับ วัตถุประสงค์ในการจัดงาน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว และเชิดชูวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและเพื่อเป็นการจัดประเภทของรถที่ส่งเข้าประกวดให้เป็นหมวดหมู่เดียวกัน มีรูปแบบของขบวนที่สวยงาม เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจให้แก่ผู้ชม จึงกำหนดหลักเกณฑ์การประกวดรถบุปผชาติ ไว้ 2 ประเภท คือ ประเภทสวยงามและประเภทอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งผู้ที่ชนะการประกวดรถบุปผชาติจะได้รับรางวัลยอดเยี่ยม เป็นถ้วยรางวัลพระราชทาน ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 1 รางวัล นอกจากนี้ ยังมีรางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 40,000 บาทพร้อมโล่ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 30,000 บาทพร้อมโล่ รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 25,000 บาท พร้อมโล่ และรางวัลชมเชย 3 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาทพร้อมโล่ โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้เชิญชวนหน่วยงานราชการทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เข้าร่วมส่งขบวนรถบุปผชาติในการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 43 และมีหน่วยงานที่ตอบรับแล้ว จำนวน 17 หน่วยงาน 
          สำหรับ กิจกรรมภายในงานมีการตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับรอบคูเมืองเชียงใหม่ ภายใต้แนวคิด Chiangmai Welcome Smile โดยเริ่มปล่อยขบวนรถบุปผชาติ ที่บริเวณเชิงสะพานนวรัฐ นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศ การแสดง การประกวดไม้ดอกไม้ประดับ การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ของจังหวัดเชียงใหม่ การประกวดนางงามบุปผชาติ/นางงามบุปผชาตินานาชาติ การแสดงนาฏศิลป์ และศิลปวัฒนธรรมล้านนา ของวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ และการแสดงดนตรีในสวน (Orchestra) ที่สวนธารณะหนองบวกหาด อีกทั้งการแสดงดนตรี ศิลปวัฒนธรรมล้านนาของสถาบันการศึกษา ที่ลานอเนกประสงค์ข่วงประตูท่าแพ 
          โอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนชาวจังหวัดเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้าร่วมงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 43 ประจำปี 2562 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2562 ที่บริเวณเชิงสะพานนวรัตน์ ลานเอนกประสงค์ข่วงประตูท่าแพและสวนสาธารณะหนองบวกหาด เพื่อเชิดชูและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของจังหวัดเชียงใหม่ให้คงอยู่สืบไป

ที่มา : นฤมล วรรณพริ้ง , มิตรสินี นุชอำพันธ์ / ส.ปชส.เชียงใหม่ 

Share this post


Link to post
Share on other sites

ตอบด้วยสมาชิก Facebook

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×