Jump to content
CM108.com ซีเอ็มร้อยแปดดอทคอม
Sign in to follow this  
ผู้สื่อข่าว CM108 (2)

เกษตรเชียงใหม่ ชวนหันมาปลูกพืชอื่นทดแทนการปลูกข้าวนาปรัง ลดความเสี่ยงราคาข้าวตกต่ำ


แชร์เลย

1 post in this topic

เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนให้หันมาปลูกพืชอื่นทดแทนการปลูกข้าวนาปรัง เพื่อลดความเสี่ยงราคาผลผลิตข้าวตกต่ำ หลังมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 5,000 ไร่

IMG_5736.JPG.f904998b5dfb6039be9e40a872ffc12e.JPG

     นายธนเดช วงค์เขียว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึง การดำเนินงานโครงการการปลูกพืชอื่นทดแทนการปลูกข้าวนาปรัง และโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2562 ของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโครงการที่สนับสนุนให้เกษตรกรทำการปลูกพืชอื่น เพื่อลดรอบการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่มีความเหมาะสม และมีตลาดรองรับผลผลิตจะสามารถช่วยลดปริมาณข้าวใหม่ที่จะออกสู่ตลาด รวมทั้งเป็นการลดความเสี่ยงเรื่องราคาผลผลิตข้าวตกต่ำ และสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกร ตลอดจน สามารถสร้างรายได้จากการปลูกพืชอื่น และได้เรียนรู้การปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชชนิดใหม่ที่มีรายได้ดีในอนาคต

692134.jpg.cfa12d0b16de9f114b7237a24b531028.jpg

     สำหรับ การปลูกพืชในช่วงหน้าแล้ง ตามปฏิทินการเพาะปลูกจะนับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน - 30 เมษายน ของทุกปี ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จะมีการปลูกพืชในหน้าแล้ง ได้แก่ ข้าวนาปรัง และพืชผัก อาทิ หอม กระเทียม หอมหัวใหญ่ และพืชตระกูลถั่ว ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการให้เกษตรกรสมัครเข้าร่วมได้ตามเป้าหมายที่วางไว้จำนวน 5,157 ไร่ ในพื้นที่ 17 อำเภอ ส่วนงบประมาณในการปรับเปลี่ยนไร่ละ 1,000 บาท รายละไม่เกิน 15 ไร่ โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมจะต้องไม่ทำการปลูกข้าวนาปรัง และทำการปลูกพืชอื่น ยกเว้น หญ้าเลี้ยงสัตว์ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อย เผือก พืชปุ๋ยสด ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ผลไม้ยืนต้น และพืชที่มีอายุเก็บเกี่ยวมากกว่า 120 วัน ภายใต้เงื่อนไขของข้อมูลทางวิชาการความเป็นไปได้ในการผลิต และความต้องการของตลาด

692137.jpg.3ec8177d88a8802d4e6f8c2ca9cce83f.jpg

     ทั้งนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวนให้เกษตรกรปรับระบบการปลูกข้าว เพื่อลดความเสี่ยงจากภาวะฝนทิ้งช่วง และลดความเสี่ยงเรื่องราคาผลผลิต หากเกษตรกรทำการปลูกข้าว และได้รับน้ำไม่เพียงพอจะทำให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ได้น้อย ส่งผลให้ผลผลิตข้าวได้น้อยลงไปด้วย และในการปลูกพืชแต่ละช่วงขอให้เกษตรกรให้ความร่วมมือในการแจ้งข้อมูลการเพาะปลูก โดยทำการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรที่สำงานเกษตรอำเภอทุกที่ เพื่อเป็นฐานข้อมูลการผลิตพืช และเป็นการวางแผนการเชื่อมโยงการตลาดให้กับเกษตรกรต่อไป
//////////////////////////////////////////////
อภิชาติ เฮงพลอย / กานติมา เชาว์ทอง
ส.ปชส.เชียงใหม่

692135.jpg.d0048cf023947d2de38ad8099e3fa90f.jpg

692136.jpg.b02799618ccc16789b4a3bcb34371e62.jpg692138.jpg.9d3fe1e346b243ab84288259c50f6bf6.jpg692139.jpg.48ea6704c5be226926eb825c5078ffab.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

ตอบด้วยสมาชิก Facebook

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×