Jump to content
CM108.com ซีเอ็มร้อยแปดดอทคอม
Sign in to follow this  
ผู้สื่อข่าว CM108 (3)

เข้าฟรี!! งานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2562


แชร์เลย

1 post in this topic

จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมหารือเตรียมจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2561 จนถึงวันที่ 8 มกราคม 2562

330984591_NewBanner.jpg.fdef23d85796c77cfc04befbf437a2a4.jpg

          วันนี้ (15 พ.ย. 2561) เวลา 13:30 น. ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลาง จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมการจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2562 พร้อมด้วย นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องด้วยองค์การบริหารจังหวัดเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบปรับสถานที่ ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลเมืองแม่เหียะ เทศบาลตำบลช้างเผือก และภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

46290361_321823275072036_582500988150087680_o.thumb.jpg.227e8b52a6c355280177acbe8e1e5654.jpg


          ประเด็นที่สำคัญในการประชุมคือ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดูแลในด้านต่างๆ และจัดประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานฤดูหนาว รวมถึงหารือในด้านต่างๆ ที่สำคัญ เช่น การรักษาความปลอดภัยภายในงาน ซึ่งในปีนี้จะไม่มีการเก็บค่าเข้างาน แต่ก็ยังคงมีมาตรการในการดูแลรักษาความปลอดภัยดังเดิม นอกจากนั้นยังหารือเกี่ยวกับการจัดสรรพื้นที่ที่จะจัดกิจกรรม แผนผังการจัดงานฤดูหนาวในแต่ละโซน และเตรียมความพร้อมในส่วนของกิจกรรมต่างๆ อาทิ การประกวดนางสาวเชียงใหม่ , การแสดงแสงสีเสียงที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงนาฏศิลป์ถิ่นล้านนา การแสดงดนตรีสะล้อ ซอ ซึง และการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง เป็นต้น 
          สำหรับการประชุมการจัดงานดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานราชการทุกภาคส่วน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน จัดนิทรรศการหรือการให้บริการภาครัฐตามภารกิจของหน่วยงาน เพื่อส่งเสริมการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดเชียงใหม่ การออกร้านผลิตภัณฑ์ชุมชน หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) สินค้าตลาดประชารัฐ และผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สำคัญในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ กิจกรรมที่จะจัดขึ้นภายในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2562 จะมีการแสดงมหรสพ การจัดประกวดนางสาวเชียงใหม่ การออกร้านต่างๆ การจัดกิจกรรมร้านมัจฉากาชาด โดยจัดทำสลากกาชาดการกุศลขึ้นเพื่อหารายได้ช่วยเหลือในด้านการบรรเทาทุกข์ ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ ตลอดจนผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ 

1542685966596.jpg

1542686276844.jpg

1542686412389.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

ตอบด้วยสมาชิก Facebook

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×