Jump to content
CM108.com ซีเอ็มร้อยแปดดอทคอม
Sign in to follow this  
ผู้สื่อข่าว CM108 (3)

เทศบาลนครเชียงใหม่ ซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


แชร์เลย

1 post in this topic

เทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมกับหน่วยงานต่างๆจะทำการฝึกซ้อมแผนจำลองเหตุการณ์การข่มขู่ด้วยการจุดเผารถบรรทุกพลุ ดอกไม้ไฟ รถบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่ ซึ่งมีนักท่องเที่ยวติดอยู่ในเหตุการณ์  เพื่อเป็นเพิ่มประสิทธิภาพแก่เจ้าหน้าที่ในการจะออกปฏิบัติช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านอัคคีภัยช่วงงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2561

IMG_1016.jpg.5bc43b064d734e2abe900c8875c111b7.jpg

เทศบาลนครเชียงใหม่ ประจําปี 2561 การเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ประจําปี 2561 ในระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2561 เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้เตรียมการและมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติงานด้านการเตรียมการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้น แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงงานประเพณียี่เป็ง ประจําปี 2561 ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

การปฏิบัติ

1. ให้เจ้าหน้าที่ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ปฏิบัติหน้าที่เวรยามประจําสถานีดับเพลิงทั้ง ๓) หน่วย จํานวน ๑๒๑ คน ให้เตรียมพร้อมประจําหน่วยที่ตั้งและให้สามารถออกไปปฏิบัติงาน เพื่อเตรียมการในการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่

2. จัดรถยนต์ดับเพลิงอาคาร พร้อมเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติหน้าที่ประจําสถานที่ต่าง ๆ ที่เป็นพื้นที่ที่เสี่ยงภัย เพื่อ คอยรับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในช่างงานประเพณียี่เป็ง ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว ทัน ต่อเหตุการณ์ ในระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐-๒๔.๐๐ น. ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ -

   2.1 จุดโรงพยาบาลเทศบาล ถ.วิชยานนท์ ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่

   2.2 จุดแขวง ๑ (แจ่งศรีภูมิด้านใน) ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

   2.3 จุดตรอกเล่าโจ้ว ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่

   2.4 จุดสี่แยกแสงตะวัน ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่

   2.5 จุดถนนทุ่งโฮเต็ลใกล้กับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ถ.ทุ่งโฮเต็ล ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่

   2.6 จุดถนนช้างคลาน (หมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์) ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่

3. จัดรถยนต์ตรวจการณ์ จํานวน 5 คัน ติดตั้งเครื่องดับเพลิงเคมี คันละ ๕ เครื่อง พร้อมเจ้าหน้าที่ออกตรวจ ตราพื้นที่ต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่

4. จัดเรือท้องแบน จํานวน ๕ ลํา ของหน่วยกู้ภัยทางน้ํา พร้อมอุปกรณ์กู้ภัย สํารวจตรวจตราบริเวณลําน้ําปิง เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ําอย่างทันเหตุการณ์

5. ติดตั้งห่วงยางสําหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยผูกเชือกไว้ตลอดแนวสองฝั่งลําน้ําปิง บริเวณที่จัดงานหน้า สํานักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ประจําอยู่ และประชาชนสามารถหยิบใช้ได้ทันทีเมื่อพบผู้ประสบภัย

6. จัดเตรียมเครื่องมือเครื่องใช้สําหรับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันและระงับอัคคีภัย การ ป้องกันและระงับอุบัติภัยอื่น ๆ พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดกู้ภัย ของหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้พร้อมที่จะออกปฏิบัติ หน้าที่ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันเหตุการณ์

7. ขอความร่วมมืออําเภอเมืองเชียงใหม่ งดออกใบอนุญาตให้ขายประทัดและดอกไม้เพลิงให้แก่ร้านค้าต่าง ๆ

8. ขอความรีวมมือตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ จัดเจ้าหน้าที่ตํารวจออกตรวจจับร้านค้าต่าง ๆ ที่จําหน่าย ประทัดและดอกไม้เพลิง ในระหว่างงานประเพณียี่เป็ง

9. ประสานงานทางวิทยุสื่อสารกับสถานีตํารวจพื้นที่ เพื่อเพิ่มมาตรการในการป้องกันอุบัติภัย จากการจุดพลุ ดอกไม้เพลิง และอื่น ๆ ในช่วงงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

10. ขอความร่วมมือโรงแรม สถานบันเทิงต่าง ๆ งดปล่อยโคมไฟ ในการแสดงต่าง ๆ ที่ให้ผู้เข้ามาใช้บริการได้ชม เพื่อเป็นการป้องกันอัคคีภัย

IMG_0976.jpg

IMG_0989.jpg

IMG_0992.jpg

IMG_1003.jpg

IMG_1022.jpg

IMG_1025.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

ตอบด้วยสมาชิก Facebook

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×