Jump to content
CM108.com ซีเอ็มร้อยแปดดอทคอม
Sign in to follow this  
ผู้สื่อข่าว CM108 (3)

"โน ก๊อปปี้" ยกเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชน-ทะเบียนบ้าน 5 พ.ย. นี้


แชร์เลย

1 post in this topic

"โน ก๊อปปี้" บัตรประชาชน-ทะเบียนบ้าน ประชาชนติดต่อราชการสะดวกสบาย และประหยัดมากขึ้น เริ่มทุกหน่วยทั่วประเทศ 5 พ.ย.นี้

1260343916_NewBanner1.jpg.a00bc6bb4a063cb6953923e784696f72.jpg


มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 ได้อนุมัติร่างกฏหมายว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล เพื่อเป็นการยกระดับการทำงานภาครัฐ ทำงานให้ก้าวทันยุคเทคโนโลยีสมัยใหม่
พร้อมกำหนดมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน ซึ่งหมายความว่าการไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน หรือที่เราคุ้นๆชื่อว่า "โน ก๊อปปี้" เพื่อบริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และลดขั้นตอน ไม่มีภาระค่าใช้จ่าย

ประชาชนสามารถสืบค้นและนำมาใช้ประโยชน์ได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานส่วนราชการต่างๆต้องมีความเชื่อมโยงกัน ซึ่งในขณะนี้ ส่วนราชการบางแห่ง ได้เริ่มอำนวยความสะดวกและเปิดให้บริการประชาชน ที่เรียกว่า โน ก๊อปปี้ กันแล้ว แต่เกือบทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 5 พ.ย.2561 รัฐบาลได้ให้หน่วยงานส่วนราชการต่างๆ ให้อำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน โดยการไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชนอีกต่อไป นั้นหมายความว่า เมื่อประชาชนไปติดต่อหน่วยงานราชการ ก็สามารถแจ้งให้เจ้าหน้าที่พิมพ์เอกสารจากระบบลงนามรับรองได้ ประชาชนไม่ต้องนำสำเนาและลงนามสำเนาใดใดทั้งสิ้น

การดำเนินการเพื่อให้งานบริการของหน่วยงานภาครัฐ ก้าวไปสู่รัฐบาลดิจิทัล ในยุคไทยแลนด์ 4.0 จะดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอน รวมทั้งงานการให้บริการที่เป็นตัวเงินรวมถึงค่าปรับ ให้เจ้าหน้าที่ จะใช้วิธีโอนเงินผ่านระบบ National E-Payment หมายความว่าการเบิกจ่ายเงินของราชการหรือการให้บริการที่เป็นเงินแก่ประชาชน เช่น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เป็นต้น และการจ่ายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับต่าง ๆ จะไม่มีการใช้เงินสดอีกแล้ว แต่จะเป็นการโอนเงินผ่านทางระบบเข้าบัญชีธนาคารเท่านั้น ภายในปี 2562 หน่วยงานภาครัฐจะมี Application บริการประชาชน เชื่อมโยงข้อมูลจากกรมการปกครอง เพื่อดึงข้อมูลกรอกลงในแบบคำร้องอัตโนมัติได้ ส่วนภายในปี 2563 หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยสามารถเชื่อมโยงข้อมูลถึงกันได้ ทำให้หน่วยงานเรียกดูและสามารถให้บริการประชาชนผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างสมบูรณ์ประชาชนรับบริการผ่านมือถือได้อย่างสะดวก สบาย ลดการเดินทางและค่าใช้จ่ายต่างๆได้

ในส่วนของงานบริการภาครัฐ รัฐบาลยังเตรียมการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการภาครัฐในเรื่องที่สำคัญๆ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงานให้บริการประชาชนด้วย เช่นเรื่องของการ จัดการคิวโรงพยาบาลเพื่อพัฒนาระบบคิวกลางสำหรับนัดหมายเข้ารับการรักษาด้วย นโยบายดังกล่าวส่งผลให้นับจากนี้ไป ประชาชนเพียงแค่แสดงบัตรประชาชนในการขอรับบริการเท่านั้น เพราะข้อมูลต่างๆมีการเชื่อมโยงกันหมดแล้ว ต่อไปจะพัฒนาไปถึงขั้นไม่จำเป็นต้องโชว์บัตร เพียงแค่บอกหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลักเท่านั้น

สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

Share this post


Link to post
Share on other sites

ตอบด้วยสมาชิก Facebook

Guest
You are commenting as a guest. If you have an account, please sign in.
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×