Jump to content
CM108.com ซีเอ็มร้อยแปดดอทคอม
Sign in to follow this  
Guest

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ


แชร์เลย

1 post in this topic

Guest

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ พร้อมเปิดตัวหนังสือเส้นทางจักรยานสู่แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์เชียงใหม่ เล่มที่ 3 
           เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 10 กรกฎาคม 2559 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่, มณฑลทหารบกที่ 33, ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5, ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่, เทศบาลตำบลช้างเผือก, เทศบาลตำบลแม่เหียะ, เทศบาลตำบลสุเทพ, เทศบาลตำบลหนองควาย และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ พร้อมเปิดตัวหนังสือเส้นทางจักรยานสู่แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์เชียงใหม่ เล่มที่ 3 “วัดในนครเชียงใหม่” ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน, อาจารย์ชัยธวัช เสาวพนธ์ กรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร และ นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร กล่าวรายงาน ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา
           นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง กล่าวว่า กิจกรรมเทิดพระเกียรติและเปิดตัวหนังสือเส้นทางจักรยานสู่แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์เชียงใหม่ เล่มที่ 3 “วัดในนครเชียงใหม่” จัดขึ้น เพื่อถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 70 ปี และถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ และเพื่อร่วมเฉลิมฉลองปีแห่งการสมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่ อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยว และส่งเสริม สนับสนุน การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในรูปแบบการปั่นจักรยาน และหนังสือเส้นทางจักรยานฯ เล่มที่ 3 “วัดในนครเชียงใหม่” นี้ ประกอบไปด้วย เส้นทางจักรยานที่ เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เชียงใหม่ จำนวน 10 เส้นทาง ซึ่งเขียนและรวบรวมจากการลงพื้นที่ปั่นจริงจาก รศ.สมโชติ อ๋องสกุล กรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาล้านนาศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และจัดพิมพ์โดยสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ทั้งนี้ กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ พร้อมเปิดตัวหนังสือเส้นทางจักรยานสู่แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์เชียงใหม่ เล่มที่ 3 “วัดในนครเชียงใหม่” ได้รับเกียรติจาก นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธี ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว ในโอกาสมหามงคลฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 70 ปี และถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จากนั้นได้ปล่อยตัวขบวนนักปั่นจากศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ – วัดเจ็ดยอด เพื่อถวายหนังสือและชมพื้นที่โบราณสถาน – วัดสวนดอก เพื่อสวดถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม ราชินีนาถ พร้อมทั้งสักการะพระบรมธาตุ วางพุ่มดอกไม้กู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ และถวายหนังสือแก่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ก่อนเดินทางกลับสู่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ รวมระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร 
กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ พร้อมเปิดตัวหนังสือเส้นทางจักรยานสู่แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์เชียงใหม่ เล่มที่ 3 “วัดในนครเชียงใหม่” โดยการปั่นจักรยานย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในเส้นทางปั่นจักรยานของหนังสือเส้นทางจักรยานฯ เล่มที่ 3 โดยมีผู้เข้าร่วมปั่นจักรยานมากกว่า 300 คน สำหรับผู้ที่สนใจหนังสือเส้นทางปั่นจักรยานสู่แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในเชียงใหม่ เล่มที่ 1, 2 และ 3 สามารถดาวน์โหลดในรูปแบบ E-book ได้ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 

13600356_1231577110186500_7526682037829810547_n.jpg

13619962_1231576973519847_1428039018434315705_n.jpg

13626331_1231577126853165_3164445040131258887_n.jpg

13592846_1231577016853176_3319006106585759749_n.jpg

13615322_1231576893519855_4972520144210996592_n.jpg

13626531_1231577056853172_3990402648564657095_n.jpg

13590426_1231576876853190_8430110409594544993_n.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

ตอบด้วยสมาชิก Facebook

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

Sign in to follow this  

×