Jump to content
CM108.com ซีเอ็มร้อยแปดดอทคอม
Sign in to follow this  
ผู้สื่อข่าว CM108 (3)

ขยายเพิ่มช่องจราจรตั้งแต่แยกเซ็นทรัลแอร์พอร์ตถึงสนามบิน


แชร์เลย

1 post in this topic

โครงการก่อสร้างขยายเพิ่มช่องจราจรตั้งแต่แยกสนามบินถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 61 การประปาจะเริ่มทำการขุดวางแนวท่อประปาใหม่ จะทำในช่วงเวลาหลังชั่วโมงเร่งด่วน จะใช้เวลาประมาณ 20 วัน แล้วเสร็จ ฝากวางแผนการการเดินทางหรือเผื่อระยะเวลาในการเดินทางเส้นทางดังกล่าว

สำหรับเส้นทางดังกล่าวจะมีปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงเวลาเร่งด่วน เพราะมีช่องทางเดินรถแค่ 2 ช่องทางเท่านั้น และยังติดกับแยกไฟแดง จึงได้มีการขยายช่องทางเพิ่มในครั้งนี้ เพื่อให้การจราจรนั้นสะดวกขึ้นในช่วงเวลาเร่งด่วน

569997664_NewBanner1.jpg.19bcd4eea97337bdc58d3ec863dd3336.jpg42392034_2173193279558984_8549137947490779136_n.jpg.51d1b178294f3266edb96b75f6e58e3e.jpg42484849_2173193396225639_9210639997147807744_n.jpg.7ac8c860d108421684be6783d4f6868b.jpg42555342_2173193339558978_8354157478908264448_n.jpg.2ae75490bec12b1454f2cb26b2073f02.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

ตอบด้วยสมาชิก Facebook

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×