Jump to content
CM108.com ซีเอ็มร้อยแปดดอทคอม
Sign in to follow this  
Fluk Napassakorn

‘เชียงใหม่’ชวนเที่ยวสัมผัสตลาดชุมชน ชมวัดเก่าแก่กว่า 150 ปี


แชร์เลย

1 post in this topic

‘เชียงใหม่’ชวนนักท่องเที่ยวสัมผัสตลาดชุมชน ชมวัดเก่าแก่กว่า 150 ปี

S__1040712.JPG.5b7aa9ab10adb0a5aea352d6ab19d50e.JPG
     เมื่อวันที่ 24 ก.ย.61 เวลา 10.30 น.  นางสุภาพรรณ บุญถนอม  นายอำเภอสารภี กล่าวถึงโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านไชยสถาน ต.ป่าบง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ เป็นโครงการที่เกิดจากการที่รัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อยกระดับสวัสดิการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสร้างโอกาสในอาชีพและการจ้างงานสร้างรายได้ในชุมชนโดยการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนโดยมีการบูรณาการประสานเชื่อมโยงการทำงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและกลุ่มองค์กรชุมชน
     ทั้งนี้มีการเปลี่ยนผ่านยุคการผลักการขายสินค้าโอทอปออกจากชุมชนสู่การสร้างรายได้ตามความต้องการโดยการขายสินค้าอยู่ในชุมชนที่มาจากการท่องเที่ยวโดยใช้เสน่ห์ภูมิปัญญาวิถีชีวิตวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์แบ่งเป็นรายได้โดยที่ครอบครัวและลูกหลานยังอยู่ร่วมกันไม่ต้องแข่งขันนำผลิตภัณฑ์ออกไปขายนอกชุมชนเป็นหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยวที่เป็นเจ้าบ้านที่ดี ชวนกันคิดช่วยกันทำผลิตสินค้าและบริการรวมถึงมีการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวระดับชุมชนที่มีเสน่ห์ดึงดูดและมีคุณค่าเพียงพอ ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยือนและใช้จ่ายเงินในทุกกิจกรรมของชุมชนซึ่งรายได้จะกระจายอยู่กับคนในชุมชนทุกคนมีความสุขเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริง

S__1040713.JPG.90efa2de1869fd2110ef7ed2352d73d4.JPG
     การจัดกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์หมู่บ้านชุมชนจะเป็นการสร้างช่องทางการตลาดให้กับผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP และกลุ่มอาชีพในชุมชนให้มากขึ้นเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับชุมชนตลอดจนสนับสนุนและพัฒนาให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการได้เรียนรู้ทักษะการบริหารจัดการและการตลาดตลอดจนเป็นการส่งเสริมการตลาดรูปแบบใหม่ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างสะดวกและทั่วถึงโดยความร่วมมือภาครัฐเอกชนและประชาชน

S__1040714.JPG.7ff48fd3b50e574a58a4a7ea68eaaa29.JPG
     นายณัฐวัฒน์ สมหนุน ผู้ใหญ่บ้านบ้านไชยสถาน กล่าวว่า บ้านไชยสถานหมู่ที่ 1 เป็นชุมชนเล็กๆของต. ป่าบง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ซึ่งมีวัดไชยสถานเป็นสถานที่เที่ยวสำคัญและเป็นแหล่งศรัทธาของชุมชนซึ่งในอดีตมีชื่อเรียกว่าวัดน้อยมีอายุเก่าแก่กว่า 150 ปี วัดไชยสถานยังประกอบไปด้วยศาสนาสำคัญทางศาสนาเช่นกุฏิที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบล้านนาประยุกต์ไม้สักทองทั้งหลัง และพระพุทธเจดีย์เก้ายอด มีความโดดเด่นสวยงามพร้อมทั้งศูนย์ปฏิบัติธรรมโดยมีท่านเจ้าคุณพระมงคลสิริเป็นพระเถระใหญ่มีอายุ 91 ปี 70 พรรษาเป็นเจ้าอาวาสที่มีอายุมากที่สุดของ อ.สารภี ชาวบ้านจึงเรียกว่า “หลวงปู่” ซึ่งเป็นที่เคารพและศรัทธาของคนในชุมชนและคนทั่วไปสมัยก่อนคนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำขนมเป็นหลักวัตถุดิบและส่วนผสม ก็ได้มาจากภายในท้องถิ่นตามธรรมชาติเช่นไม้ไผ่และกล้วยที่นำมาใช้ ซึ่งผูกโยงกัน วิถีชีวิตมาจนถึงปัจจุบัน
     สำหรับกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านไชยสถาน ตำบลป่าบง อำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่ มีสิ่งที่ได้นำมาจัดแสดงและสะท้อนถึงวิถีชีวิตและอัตลักษณ์อันโดดเด่น อาทิ การต๋องจ่า ใบตองแห้งที่ผ่านกรรมวิธีใช้ความร้อนเพื่อรักษาสภาพการใช้งานให้อยู่ได้นานขึ้น, เฮือนซอมพอ หัตถกรรมไม้ไผ่เชิงประยุกต์กลุ่มต้นแบบของการจักสานสมัยใหม่โดยใช้เทคนิคการประยุกต์และดัดแปลงให้เข้ากับยุคสมัย, ข้าวหลามบ้านยายก๋องคำ เป็นเอกลักษณ์ของวิถีชุมชนบ้านไชยสถานแต่โบราณด้วยไม้ไผ่ที่ขึ้นชกจึงกลายมาเป็นวัตถุดิบที่ชาวบ้านนำมาทำข้าวหลามที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น และงานปั้นดินเหนียวโดยคุณชำนาญแดงน้อยศิลปินจากสวนจิตรลดาที่สร้างสรรค์งานศิลป์ได้อย่างมีเอกลักษณ์ที่ละเอียดอ่อน เป็นต้น

 

S__1040710.JPG

S__1040715.JPG

S__1040716.JPG

S__1040717.JPG

S__1040718.JPG

S__1040719.JPG

S__1040720.JPG

S__1040721.JPG

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

ตอบด้วยสมาชิก Facebook

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×