Jump to content
CM108.com ซีเอ็มร้อยแปดดอทคอม
Sign in to follow this  
ผู้สื่อข่าว CM108 (2)

กิจกรรมเปิดตัวโครงการชุมชนเรียนรู้หัตถกรรม (Craft Communities)


แชร์เลย

1 post in this topic

     เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)  หรือ SACICT ได้จัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการชุมชนเรียนรู้หัตถกรรม (Craft Communities) ปี 2561 และกิจกรรม Fam Trip เพื่อการเข้าถึง ชุมชนเรียนรู้หัตถกรรม ณ แหล่งเรียนรู้เครื่องปั้นดินเผาน้ำต้นสล่าแดง หัตถกรรมเครื่องเงินบ้านกาด และหัตถกรรมร่มโบราณ (จ้องแดงบ้านดอนเปา) จ.เชียงใหม่

     ในช่วงกิจกรรมเปิดตัวโครงการชุมชนเรียนรู้หัตถกรรม (Craft Communities) ปี 2561 (ในวันที่ 21 กันยายน 2561 ระหว่างเวลา 17.30 – 20.30 น. ) นางอัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT ได้เป็นประธานในการเปิดงาน ชุมชนเรียนรู้หัตถกรรม (Craft Communities) ปี 2561 โดยได้รับเกียรติจาก นายมนัส สุริยะสิงห์ นายอำเภอแม่วาง เป็นผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมผู้แทนจากหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ สื่อมวลชน และครูช่างศิลปหัตถกรรมจากแหล่งเรียนรู้เครื่องปั้นดินเผาน้ำต้นสล่าแดง หัตถกรรมเครื่องเงินบ้านกาด และหัตถกรรมร่มโบราณ (จ้องแดงบ้านดอนเปา) เข้าร่วมงานเปิดตัวด้วย

     นางอัมพวัน พิชาลัย ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าว ที่ทาง SACICT ได้ริเริ่มขึ้นเพื่อพัฒนาศูนย์เรียนรู้งานหัตถกรรมเดิมที่มีครูศิลป์ของแผ่นดิน และครูช่างศิลปหัตถกรรม ที่ SACICT ยกย่องเชิดชู ให้เป็นชุมชนเรียนรู้หัตถกรรม (Craft Communities) โดยมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญางานหัตถกรรม ผ่านการท่องเที่ยววิถีชุมชน  รวมทั้งสร้างการรับรู้ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างในงานหัตถกรรมของครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม โดยคาดหวังจะส่งเสริมชุมชนหัตถกรรม และบุคลากรที่ SACICT เชิดชู ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดรายได้ให้กับชุมชนหัตถกรรม
โดยในโครงการชุมชนเรียนรู้หัตกรรม (Craft Communities)ในปี 2561 ประกอบไปด้วยชุมชนเรียนรู้หัตถกรรมทั้งสิ้น 10 ชุมชน 13 แหล่งเรียนรู้ ได้แก่
1.  ชุมชนหัตถกรรมในอำเภอแม่วาง จ.เชียงใหม่ ประกอบด้วย 3 แหล่งเรียนรู้  
1.1 แหล่งเรียนรู้เครื่องปั้นดินเผาน้ำต้นสล่าแดง
1.2 หัตถกรรมเครื่องเงินบ้านกาด
1.3 หัตถกรรมร่มโบราณ (จ้องแดงบ้านดอนเปา)
2. กลุ่มหัตถกรรมเครื่องเคลือบเวียงกาหลง จ.เชียงราย
3. ชุมชนหัตถกรรมทอผ้าแพรวา บ้านโพน จ.กาฬสินธุ์
4. ชุมชนหัตถกรรมผ้าโฮล และเครื่องเงิน จ.สุรินทร์ ประกอบด้วย 2 แหล่งเรียนรู้
4.1 ชุมชนหัตถกรรมผ้าโฮล
4.2 วิสาหกิจชุมชนลุงป่วน เครื่องเงินลายโบราณ
5. กลุ่มทอผ้าไหมยกทอง จันทร์โสมา บ้านท่าสว่าง จ.สุรินทร์
6. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติหนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
7 กลุ่มอนุรักษ์บาตรไทย และภูมิปัญญาไทย (บ้านบาตร) กรุงเทพมหานคร
8. พิพิธภัณฑ์ของเล่นพื้นบ้านรุ่งอรุณทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
9. จิปาถะภัณฑ์สถานบ้านคูบัว จ.ราชบุรี
10. ดาหลาบาติก ครูช่างธนินทร์ธร จ.กระบี่

     นางอัมพวัน กล่าวอีกว่า  SACICT มีความหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ชุมชนเรียนรู้หัตถกรรมทั้ง 10 ชุมชน จะช่วยส่งต่อองค์ความรู้ด้านงานหัตถศิลป์ให้กับผู้ที่สนใจได้เข้ามาเรียนรู้ภูมิปัญญาเชิงช่างแห่งหัตถศิลป์กับครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ณ ชุมชนเรียนรู้หัตถกรรมนี้ อันจะนำมาซึ่งการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ และสืบสานภูมิปัญญาเชิงช่างแห่งหัตถศิลป์ของไทย  ที่เป็นขุมทรัพย์อันทรงคุณค่าของชาติ และสร้างความภาคภูมิใจแก่ผู้รังสรรค์งาน และเกิดพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนอย่างแข็งขัน ในการสืบสานและสร้างความยั่งยืนแก่งานหัตถศิลป์ไทยสืบไป

     บนเวที มีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านของอำเภอแม่วาง เช่น การตีกลองปู่เจ การฟ้อนดาบ การฟ้อนจ้องแดง และพิธีเปิดที่แสดงความเป็นพื้นบ้าน โดยนางอัมพวัน พิชาลัย ได้กางร่มแดงที่มีอักษร S A C I C T ร่วมกับนายมนัส สุริยะสิงห์ นายอำเภอแม่วาง ศิลปินแห่งชาติ “นายมาลา คำจันทร์” ครูช่างศิลปหัตถกรรมของ SACICT อีกสามท่านคือ นายสมทรัพย์ ศรีสุวรรณ์ หรือสล่าแดง บ้านน้ำต้น นางอัญชลี อุปนันท์ ช่างเครื่องเงินบ้านกาด และนายวิเชิญ แก้วเอี่ยม ช่างจ้องแดง บ้านกาด

S__182771731.jpg.51a1eb6b7d5d82692bc64b8c94ee0661.jpg

S__182771734.jpg.c9c75403843d3d3faf0235ca7c3bf70f.jpg

S__182771738.jpg.3e598753727ca3bb02ab307c802710ce.jpg

S__182771744.jpg.17f23691c3d8f45968fff3beb8dd95f5.jpg

S__182771746.jpg.401ccd0d425c580664d7bced2a6e1115.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

ตอบด้วยสมาชิก Facebook

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×