Jump to content
CM108.com ซีเอ็มร้อยแปดดอทคอม
Sign in to follow this  
ผู้สื่อข่าว CM108 (2)

ส่งมอบโครงการขุดลอกคลองแม่ข่า ให้เทศบาลเชียงใหม่ เพื่อนำไปดูแล


แชร์เลย

1 post in this topic

สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ส่งมอบโครงการขุดลอกคลองแม่ข่า ให้เทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อนำไปดูแล รักษาอนุรักษ์คลองแม่ข่าต่อไป

     เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 17.00 น. ที่ พื้นที่โครงการเลอตะวัน 456 ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พล.ต.อภิสิทธิ์ นุชบุษบา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการหารพัฒนา เป็นประธานในพิธี “ส่งมอบโครงการขุดลอกคลองแม่ข่า” โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบ เพื่อส่งต่อให้กับเทศบาลนครเชียงใหม่ ไปดูแล รักษาอนุรักษ์ ฟื้นฟูคลองแม่ข่าต่อไป อีกทั้ง ยังมีหัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธีด้วย

     และโอกาสนี้ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ร่วมปล่อยพันธุ์ปลา 40,000 ตัว ลงสู่คลองแม่ข่า เพื่อเป็นการสร้างแหล่งอาหารโปรตีนและสร้างเสริมรายได้ให้แก่ชุมชน พร้อมโยน EM Ball เพื่อช่วยแก้ปัญหาน้ำเสียและช่วยเพิ่มอ๊อกซิเจนในแหล่งน้ำ ซึ่งได้ดึงทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมเสริมสร้างจิตสำนึกให้แก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในการดูแลรักษาคลองแม่ข่าอย่างยั่งยืน

     ตามที่จังหวัดเชียงใหม่  ได้ดำเนินการอนุรักษ์และฟื้นฟูคลองแม่ข่า ซึ่งเป็นคลองธรรมชาติที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เป็น 1 ใน 7 ชัยมงคลของการสร้างเมืองเชียงใหม่ โดยมีแหล่งต้นน้ำมาจากลำห้วยธรรมชาติของเทือกเขาดอยสุเทพ-ปุย ซึ่งมีความยาวประมาณ 30 กิโลเมตร และได้ไหลผ่านครอบคลุม 3 อำเภอ คือ อำเภอแม่ริม อำเภอเมืองเชียงใหม่ และอำเภอหางดง โดยสภาพปัจจุบันของคลองแม่ข่าอยู่ในสภาพวิกฤติ ทั้งในด้านปัญหาคุณภาพน้ำที่ต่ำกว่ามาตรฐาน ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ริมฝั่งคลอง ปัญหาปริมาณน้ำต้นทุนที่สะอาด จังหวัดเชียงใหม่จึงขอความอนุเคราะห์จากกองบัญชาการกองทัพไทย โดยสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาให้เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการขุดลอกและปรับปรุงฟื้นฟูสภาพคลองแม่ข่า โดยนำเครื่องจักรกลและกำลังพลเข้าพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่คลองแม่ข่า ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับราษฎรให้มีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

     ทั้งนี้ การดำเนินการขุดลอกคลองแม่ข่า ในช่วงที่ 2 และช่วงที่ 3 ตั้งแต่ตำบลศรีภูมิ ถึงประตูน้ำมหิดล ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ รวมระยะความยาว 4,800 เมตร ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ทางสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการหารพัฒนา ได้ส่งมอบโครงการขุดลอกคลองแม่ข่า ให้กับเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อดูแล รักษาอนุรักษ์คลองแม่ข่าให้กลับมาสวยงามดังเช่นในอดีตอีกครั้ง
///////////////////
สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม  /  ส.ปชส.เชียงใหม่
20 กันยายน 2561

S__2744459.jpg.211011e9a9f213cb2158f617ebb1a54a.jpg

S__2744456.jpg.1dcbdccdedbaef5a4b1ad343f5a349ca.jpg

S__2744455.jpg.f2857add49438569bf8eb53a8a990f25.jpg

S__2744454.jpg.ea834978d8787edf1356f7295c2868c4.jpg

S__2744458.jpg.34fb96c770998fa4ee218fb13473d8ac.jpg

S__2744461.jpg.087b80644e2f5254a47b791606aafe8a.jpg

S__2744462.jpg.a04c72df019c49e6b466bf2ae4104229.jpg

S__2744463.jpg.b0c27118f9f8306f10b129813a6a4ed0.jpg

S__2744464.jpg.8d72e983beb53298f0f8bc15f7bb71cd.jpg

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

ตอบด้วยสมาชิก Facebook

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×