Jump to content
CM108.com ซีเอ็มร้อยแปดดอทคอม
Sign in to follow this  
ผู้สื่อข่าว CM108 (2)

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดโครงการฝึกอบรมความปลอดภัย


แชร์เลย

1 post in this topic

 เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดโครงการฝึกอบรมความปลอดภัยและวิธีปฏิบัติเมื่อประสบอันตรายจากไฟฟ้า วิธีปฐมพยาบาลช่วยชีวิต และการปฐมพยาบาลฉุกเฉิน (1699)

      วันที่ 18 กันยายน 2561 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดโครงการฝึกอบรมความปลอดภัยและวิธีปฏิบัติเมื่อประสบอันตรายจากไฟฟ้า วิธีปฐมพยาบาลช่วยชีวิตและการปฐมพยาบาลฉุกเฉิน (1699) โดยมี นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง ปฏฺิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก นางจามจุรีย์ เลิศจันทร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่, นางวาทินี ศตวรานนท์ หัวหน้างานอุบัติเหตุ – ฉุกเฉิน โรงพยาบาลหางดง และ จ.ส.อ.แสนพล แก้วหร่าย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ อาคารไกรสรราชสีห์ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  

      โครงการฝึกอบรมความปลอดภัยและวิธีปฏิบัติเมื่อประสบอันตรายจากไฟฟ้า วิธีปฐมพยาบาลช่วยชีวิตและการปฐมพยาบาลฉุกเฉิน (1699) ได้รับความร่วมมือจาก โรงพยาบาลหางดง, สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อทบทวนความรู้และวิธีปฏิบัติการปฐมพยาบาล การปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน การประเมินอาการผู้ป่วยฉุกเฉินและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน/ การใช้เครื่อง AED และระบบ ICS (Incident Command System) ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เพื่อให้สามารถบริหารจัดการ รวมทั้งการซ้อมแผนการจัดการในกรณีเกิดอุบัติเหตุหมู่ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมแก่บุคลากรขององค์กร ในการเข้าช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดได้ทันท่วงที  โดยมีบุคลากรของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ จำนวน 100 คน เข้าร่วมการฝึกอบรมและทำกิจกกรม Work  shop ในครั้งนี้

804339756___0004.jpg.00fa9b34ab726c17466beee67b46b88d.jpg

463622762___0006.jpg.657822a3e58e6add241e68f59d9fadfc.jpg

314278069___0008.jpg.9f816991674e421343d27949e118184c.jpg

593920692___0009.jpg.850ca4609089333cc8452854b97e90a3.jpg

287039808___0010.jpg.3ee5c90f455cfb916f7c978a35b75126.jpg

729006735___0011.jpg.1ffdbea88abd5699bf84ca7b08bec143.jpg

93165072___0001.jpg.1193e0f4117337d0db71bb229ffbfb50.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

ตอบด้วยสมาชิก Facebook

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×